در خبرنامه سبز و سالم عضو شوید بپیوندید
منوی اصلی
انتخاب بخش بندی سوالات
سلام. من الان تو سن يائسگي هستم و شب ها از شدت گرگرفتگي و تعريق زياد خوابم نميبره. چكار ميتونم انجام بدم كه اين مشكلم حل بشه؟
پاسخ
مرکز تحقیقات سبزوسالم
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
گر گرفتگي شبانه ممكن است شما را غرق در عرق كند تا جاييكه نتوانيد بخوابيد. اما خوشبختانه چندين راه حل براي حل اين مشكل وجود دارد. رختخواب هاي سنگين و ضخيم را با رختخواب هاي نازك و نخي تعويض كنيد. يك بسته نخود يخ زده تهيه كنيد و هر شب آنرا زير بالش خود قرار دهيد تا در هنگام شب، زمانيكه احساس گرما ميكنيد بتوانيد بالش را برگردانيد و سر و صورت خود را بر قسمت خنك بالش قرار دهيد. از پتو و رو تختي هاي نازك استفاده نماييد. بر روي عسلي تخت، پنكه كوچكي قرار دهيد تا جريان هوا دائما در حركت باشد.
Sequoia Sequoia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Vinnie Vinnie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Amelia Amelia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Grizzly Grizzly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jailene Jailene
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mimosa Mimosa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Shirl Shirl
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Torn Torn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Starr Starr
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Steffi Steffi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Laquisha Laquisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jetsyn Jetsyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gytha Gytha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Idana Idana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Brendy Brendy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jazlyn Jazlyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ethanael Ethanael
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Essie Essie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lily Lily
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Charlotte Charlotte
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Derex Derex
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tommy Tommy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Delores Delores
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Pebbles Pebbles
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sagar Sagar
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marlien Marlien
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Terry Terry
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jennica Jennica
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Frankie Frankie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Diandra Diandra
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lyndall Lyndall
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carli Carli
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Amberly Amberly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jalene Jalene
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Coltin Coltin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Adele Adele
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jenita Jenita
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jacalyn Jacalyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jock Jock
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Caden Caden
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jera Jera
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cactus Cactus
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bonner Bonner
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mavrick Mavrick
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lavar Lavar
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Emeline Emeline
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jacklyn Jacklyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Henny Henny
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Buddy Buddy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jane Jane
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gerrilyn Gerrilyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gertie Gertie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Allayna Allayna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tamber Tamber
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Aspen Aspen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Estella Estella
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cathy Cathy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Reggie Reggie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Judy Judy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kasara Kasara
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Christy Christy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaley Kaley
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jaylynn Jaylynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jenn Jenn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Loradae Loradae
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Egypt Egypt
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jean Jean
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Addrienne Addrienne
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bobs Bobs
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Idana Idana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Wednesday Wednesday
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Zyah Zyah
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Vlora Vlora
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Adele Adele
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jonni Jonni
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Brendy Brendy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Scout Scout
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Justis Justis
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
River River
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Roxanna Roxanna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Teige Teige
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Buckie Buckie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Joeie Joeie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Parmelia Parmelia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Theresa Theresa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Malerie Malerie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Malerie Malerie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Charlotte Charlotte
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jacklynn Jacklynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rayshelon Rayshelon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jady Jady
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Storm Storm
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cherlin Cherlin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Parmelia Parmelia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carlee Carlee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Meadow Meadow
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
River River
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jacki Jacki
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jeanne Jeanne
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keylon Keylon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaleigh Kaleigh
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nikki Nikki
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Delly Delly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Etta Etta
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
تخفیف لیزر موهای زائد ویژه ماه رمضان
مقالات تصادفی

آخرین ویدئو های پزشکی و سلامت

آخرین تست های سلامتی

از پزشکان ما بپرس
دکتر مصطفی امیری پزشکان سبز و سالم آماده پاسخ گویی به شماست
تکمیل اطلاعات مربوط به سوال
متن سؤال شما:

در صورت تمایل می توایند نام و ایمیل خود را وارد کنید تا پاسخ های ارسال شده توسط متخصصین ما برای شما، اطلاع رسانی شود.

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه