در خبرنامه سبز و سالم عضو شوید بپیوندید
منوی اصلی
انتخاب بخش بندی سوالات
با سلام میشه مراحل کنار گذاشتن پرگابالین رو بهم بگید و در ضمن من از سالم بودن ایمیل مطمین نیستم امکان اس ام اس هست 09395577965 مسگری
پاسخ
مرکز تحقیقات سبزوسالم
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
بهتر است در این مورد با پزشک معالج مشورت نمایید
Lidia Lidia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rusty Rusty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ethanael Ethanael
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Essence Essence
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Zariel Zariel
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Boomer Boomer
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Zaiya Zaiya
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kalea Kalea
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Randhil Randhil
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Molly Molly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cheyanne Cheyanne
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Starly Starly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cherilynn Cherilynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Grizzly Grizzly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Blondy Blondy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Madge Madge
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sherry Sherry
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dora Dora
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Amberly Amberly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Idana Idana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jetsin Jetsin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jennica Jennica
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sunny Sunny
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bobcat Bobcat
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Makaila Makaila
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Shorty Shorty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jera Jera
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lettie Lettie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Melvina Melvina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Datherine Datherine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Queenie Queenie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Brandywine Brandywine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mateen Mateen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Susannah Susannah
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Janaya Janaya
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Shorty Shorty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nibby Nibby
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Andralyn Andralyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
China China
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gerry Gerry
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nash Nash
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaylana Kaylana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Liliam Liliam
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Olivia Olivia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Egypt Egypt
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Barbie Barbie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Alla Alla
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jayne Jayne
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Earthwind Earthwind
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tilly Tilly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaeden Kaeden
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Trinity Trinity
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sanne Sanne
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gracye Gracye
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lonitra Lonitra
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marylada Marylada
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Anisha Anisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Victory Victory
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Frankie Frankie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Independence Independence
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Wilhelmina Wilhelmina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ruvell Ruvell
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bones Bones
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tessica Tessica
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Micheal Micheal
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tamber Tamber
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carley Carley
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ethanael Ethanael
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Caiya Caiya
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Christiana Christiana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mickey Mickey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rosie Rosie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sandra Sandra
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lavon Lavon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jesslyn Jesslyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Suzyn Suzyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Wilma Wilma
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Emeline Emeline
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kerryn Kerryn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaydi Kaydi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Johannah Johannah
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
تخفیف لیزر موهای زائد ویژه ماه رمضان
مقالات تصادفی

آخرین ویدئو های پزشکی و سلامت

آخرین تست های سلامتی

از پزشکان ما بپرس
دکتر مصطفی امیری پزشکان سبز و سالم آماده پاسخ گویی به شماست
تکمیل اطلاعات مربوط به سوال
متن سؤال شما:

در صورت تمایل می توایند نام و ایمیل خود را وارد کنید تا پاسخ های ارسال شده توسط متخصصین ما برای شما، اطلاع رسانی شود.

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه