کانال تلگرام سبز و سالم بپیوندید
منوی اصلی
انتخاب بخش بندی سوالات
با سلام بنده 40 سالهمه و از 20 سالگی به کرامپ نویسندگان مبتلا شده ام و شاگرد زرنگی بودم ولی بخاطر این بیماری که دیگر حتی نتونستم نام خودم را بنویسم به نوعی افسردگی نیز دچار شدم و تقریبا اعتماد به نفس قبلی را از دست دادم و عدم نوشتن و حتی با لرزش دستها در جمع بیشتر نمود پیدا کرده و دیگر اصلا نمیتونم بنویسم و به دکتر نوراللهی مراجعه نمود و سم بوتاکس برای یکبار تجویز کرد و برای مدتی راحت و درس نوشتم ولی بمرور باز به حالت سابق برگشت و این درد منو کلافه کرده بهرحال سواد داشته باشی و نتوانی ازش استفده کنی درد اور است لذا خواهشمندم کمکم کنید زیرا اکثرا فکرم را مشغول کرده و این باعث شده که بخاطر ترس از نوشتن و بد نوشتن از جاهاییکه حرف از نوشتن میاد فرار کنم ممنون میشم راهنماییم کنید اجرتان با خدا
پاسخ
مرکز تحقیقات سبزوسالم
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
سلام. کرامپ نویسندگان بیماری هست که بهترین راه مداخله استفاده از هر دو دست به تناوب و نیز کم کردن استرس و تزریق بوتاکس. بهتر هست یک بار دیگر تزریق بوتاکس توسط دکتر نورالهی انجام شود و یک مشاوره روانشناسی برای کاهش استرس نیز انجام گیرد
مرکز تحقیقات سبزوسالم
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
سلام. کرامپ نویسندگان بیماری هست که بهترین راه مداخله استفاده از هر دو دست به تناوب و نیز کم کردن استرس و تزریق بوتاکس. بهتر هست یک بار دیگر تزریق بوتاکس توسط دکتر نورالهی انجام شود و یک مشاوره روانشناسی برای کاهش استرس نیز انجام گیرد
Boomer Boomer
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
olá minha nomorada tem 30 anos e fez lauuaedqra, ela ja teve quatro filhos … agora queremos casar mas eu não tenho filhos e gostaria de ter filhos com ela. isso é possível?
Lakiesha Lakiesha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
It's imeatprive that more people make this exact point.
Kacy Kacy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Melvina Melvina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Florence Florence
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Betsey Betsey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Genevieve Genevieve
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Vinnie Vinnie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Coralyn Coralyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rayshelon Rayshelon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lettice Lettice
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Honey Honey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ivalene Ivalene
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bubba Bubba
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Randhil Randhil
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Demelza Demelza
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Trix Trix
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keshawn Keshawn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Conyers Conyers
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Arjay Arjay
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Precious Precious
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Coralie Coralie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lesa Lesa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ronalee Ronalee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lilly Lilly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Leaidan Leaidan
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lorraine Lorraine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Irene Irene
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Fleta Fleta
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mauve Mauve
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Turk Turk
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mitch Mitch
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Wilhelmina Wilhelmina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Affinity Affinity
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Liza Liza
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Zabrina Zabrina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Foge Foge
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Caroline Caroline
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Hetty Hetty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rayonna Rayonna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jaxon Jaxon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Allie Allie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Amber Amber
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Romby Romby
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Frenchy Frenchy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ruvell Ruvell
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bubby Bubby
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rayann Rayann
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tasmine Tasmine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mina Mina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kenisha Kenisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Viney Viney
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gerry Gerry
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Christina Christina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jenay Jenay
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Adelie Adelie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Eloise Eloise
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lynell Lynell
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Liberty Liberty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Star Star
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jaylyn Jaylyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Constance Constance
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cherilynn Cherilynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ebony Ebony
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Stevie Stevie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tayten Tayten
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jenelle Jenelle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ireland Ireland
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Alla Alla
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Loradae Loradae
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Namari Namari
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jaylon Jaylon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Johnelle Johnelle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Deejay Deejay
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaylin Kaylin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Monkey Monkey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Indian Indian
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Matei Matei
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lettie Lettie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Leaidan Leaidan
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lucy Lucy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kristanna Kristanna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Millicent Millicent
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Satchel Satchel
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Darvin Darvin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kailan Kailan
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Fats Fats
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ireland Ireland
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Randhil Randhil
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Teige Teige
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jalene Jalene
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Judy Judy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Charla Charla
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lorene Lorene
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jaelyn Jaelyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Vinny Vinny
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Stew Stew
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Valjean Valjean
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Adelphia Adelphia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Indy Indy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Prue Prue
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Suevonne Suevonne
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Summer Summer
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cady Cady
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jenelle Jenelle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Medford Medford
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Shorty Shorty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sticky Sticky
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jimbo Jimbo
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Eternity Eternity
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Azia Azia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Louise Louise
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Danyon Danyon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Millicent Millicent
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Snowy Snowy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Donyell Donyell
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mitchell Mitchell
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Hallie Hallie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marlee Marlee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Paulina Paulina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Biana Biana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ