‍ ?کودکی‌ که #قربانی‌ #بی‌‌توجهی‌ و #غفلت پدر و مادر است.

شایع‌ترین نوع بدرفتاری‌ با کودک بی‌‌توجهی‌ #احساسی‌ و #عاطفی‌ به اوست. سوای‌ غفلت‌ها و بی‌‌توجهی‌‌های‌ فیزیکی‌، شمار کثیری‌ از کودکان با بدرفتاری‌ عاطفی‌ و احساسی‌ پدر و مادر روبه‌رو هستند. گاه مشغله و گرفتاری‌ پدر و مادر سبب می‌‌شود که آنها از این مهم باز بمانند .

اهمال و کم‌توجهی‌ می‌‌تواند در اثر هر عاملی‌ که کودک را از دریافت مهر و محبت محروم کند صورت خارجی‌ پیدا کند. این عامل می‌‌تواند کار، تجارت، غیبت، مرگ و چیزهای‌ دیگر باشد.

یکی‌ از مشکلات عمده درباره اهمال احساسی‌ این است که در کودک تولید احساس تهی‌ بودن می‌‌کند. بی‌‌توجهی‌ و غفلت شرایط دشواری‌ است که بچه‌ها نمی‌‌توانند آن را به زبان آورند و این دشواری‌ تا سال‌های‌ #بلوغ هم ادامه پیدا می‌‌کند.

بچه‌ها و بالغ‌ها به احساسی‌ از کرختی‌، نامطمئنی‌، و تهی‌ بودن اشاره می‌‌کنند. و به جای‌ این‌که شرایط دردناک را توصیف کنند، می‌‌گویند آنقدرها بد نیست، اتفاق آنقدرها بدی‌ نیفتاد. این می‌‌تواند راهنمای‌ ارزشمندی‌ باشد که در کودکی‌ موضوع مهمی‌ نادیده گرفته شده است، اهمال و بی‌‌توجهی‌ در کار بوده است.

#دکتر_مهدی_قاسمی

#روانپزشک و #رواندرمانگر

@drm_gh

Www.drqasemi.com

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران