عناب

. كساني كه فشار خون آنها بالاست

. كساني كه سردرد يا سرگيجه دارند به مدت ۱۴ روز ، روزي ۵ دانه عناب ميل كنند.

. براي درمان كهير و خارش هاي پوستي ۱۰ تا ۵۰ عدد عناب

. آنهايي كه مبتلا به ورم كيسه صفرا مي‌باشند

. كساني كه كمر درد دارند به مدت ۷ روز، روزي ده دانه عناب ابتدا مكيده سپس ميل كنند.

. شربت عناب براي حصبه، درد سينه، سرفه و فشار خون مفيد مي‌باشد.

.عناب دفع كنندة بلغم است.

.كساني كه زخم معده و ورم روده دارند عناب را با هسته سائيده بعد از غذا يك قاشق چاي خوري ميل كنند.

. عناب كاهش دهندة حرارت بدن است.

. شستشودهنده سلولهاي مغزي است.

. كاهش دهندة چربي خون است.

. كساني كه قند دارند روزي ۵ دانه عناب بخورند.

. كساني كه زخم روده و اثني عشر دارند

. هستة عناب خواب‌آور است.

. باعث تصفیه و تولید خون میشود

.جلو گیری از التهاب و آبریزش بینی

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران