مثبت‌اندیش‌ها چگونه انرژی منفی را از خود دور می‌کنند؟

۱. آنها از درون شاد هستند.

2. افکار مثبت را در خود پرورش می‌دهند.

3. به دنبال دلیلی برای باور به خودشان هستند.

۴. از افراد منفی دوری می‌کنند.

۵. منظم ورزش می‌کنند.

۶. زمانی را در طبیعت می‌گذرانند.

۷. ولخرجی نمی‌کنند.

۸. شکست را می‌پذیرند.

۹. کاملاً مسئولیت‌پذیرند.

۱۰. می‌توانند افکار خود را کنترل کنند.

۱۱. زمانی را به تمدد* اعصاب اختصاص می‌دهند.

۱۲. باور دارند که همیشه راه حلی وجود دارد.

۱۳. می‌دانند چه زمانی باید «نه» بگویند.

۱۴. به دنبال تأیید گرفتن از دیگران نیستند.

*تمدد: استراحتی کوتاه جهت کسب انرژی

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران