8 نوع اسکیزوفرنی وجود دارد که مهم ترین ویژگی های هر کدام در این مقاله به اختصار بیان می شوند. اما مقالات دیگری در این وب سایت در دسترس شما می باشند که هر نوع اسکیزوفرنی را به طور کامل و جامع توضیح داده اند. 
اسکیزوفرنی پارانوئید
•    یکی از شکل های رایج اسکیزوفرنی است. 
•    دارای هذیان ها و توهمات مداوم می باشد. 
•    نسبت به دیگر انواع اسکیزوفرنی در سنین بالاتری بروز می کند. 
•    تکلم و احساسات تحت تاثیر قرار نمی گیرند. 
اسکیزوفرنی هبفرنیک (Hebephrenic)
•    رفتارهای فرد بیمار آشفته و بی هدف است.
•    افکار وی آشفته هستند، دیگران به راحتی نمی توانند بیمار را درک کنند. 
•    شوخی، خنده و شکایت از سلامت جسمی در این بیماران مشاهده می شود.
•    توهم ها و هذیان ها مختصر هستند. 
•    معمولا بین سنین 15 تا 25 سال بروز می کند. 
اسکیزوفرنی کاتاتونیک (Catatonic)
•    نسبت به دیگر انواع این بیماری، به ندرت بروز می کند. 
•    حرکات غیرعادی از بیمار بروز می کند، اغلب حرکات شدید و فعالیت بیش از حد یا سکون کامل.
•    بیمار ممکن است اصلا صحبت نکند. 
اسکیزوفرنی نامتمایز یا نامشخص (Undifferentiated)
بیماری دارای معیارهای کلی برای تشخیص است و ممکن است دارای برخی ویژگی های اسکیزوفرنی پارانوئید، هبفرنیک یا کاتاتونیک باشد، اما به طور کامل با هیچ یک از این نمونه ها مطابقت ندارد. 
اسکیزوفرنی باقیمانده (Residual)
اگر فرد بیمار سابقه مشکلات روانپریشی داشته باشد، مبتلا به این نوع اسکیزوفرنی تشخیص داده می شود، اما تنها دارای لائم منفی خواهد بود. 
اسکیزوفرنی ساده (Simple)
•    این نوع اسکیزوفرنی به ندرت رخ می دهد. 
•    علائم منفی خیلی زود بروز کرده و خیلی سریع تشدید می شوند. 
•    علائم مثبت در این نوع به ندرت مشاهده می شوند. 
نوع دیگر این بیماری اسکیزوفرنی cenecthopathic نامیده می شود. 
•    این نوع اسکیزوفرنی دارای ویژگی های مشترک دیگر انواع بیان شده نیست. 
•    در این نوع بیماری، فرد احساسات جسمی و بدنی غیرمعمول را تجربه می کند. 
•    اسکیزوفرنی نامشخص است. 
•    علائم شرایط کلی را برای تشخیص نشان می دهند، اما با هیچ یک از نمونه های فوق هماهنگ نیستند. 
چه چیزی باعث بروز اسکیزوفرنی می شود؟ 
هیچ کس علت اصلی بروز اسکیزوفرنی را نمی داند. این بیماری نتیجه فاکتورهای زیادی است. برخی افراد به خاطر بروز وقایع استرس زا، بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به این اختلال می باشند. 
تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داده اند که شیمی مغز، ژنتیک، عوارض هنگام تولد و عوامل اجتماعی، مانند تربیت، مهاجرت و مشکلات عوامل موثری هستند. به علاوه نوعی ارتباط قوی بین مصرف حشیش و بروز اسکیزوفرنی وجود دارد. به هرحال هیچ دلیل قانع کننده ای برای برتری یک علت نسبت به علت دیگر وجود ندارد. نظریه های علمی نشان داده اند که بیماری به وسیله ترکیبی از عوامل بروز می کند. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران