منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سرطان تیروئید

thyroid cancer

سرطان تیروئید برای سلولهای تیروئیدی رخ میدهد که یک غده پروانه شکل در مرکز گردن و زیر سیب ادم میباشند.گزینه های درمانی سرطان پوستتان با توجه به نوع و مرحله بیماری  و ضعیت سلامتی تان و ترجیحاتتان متفاوت خواهد بود