... ادامه مطلب قبلي 


درمان ديسترس جنين

درمان اوليه براي وضعيت ديسترس جنين، احياي داخل رحمي است. اين امر از انجام روش هاي غير ضروري پيشگيري خواهد كرد.

برخي از اقدامات مربوط به احياي داخل رحمي عبارتند از:

-    تغيير پوزيشن (موقعيت) مادر

-    حصول اطمينان از اكسيژن كافي مادر

-    آمنيواينفيوژن (تزريق مايعات به داخل فضاي آمنيوتيك جهت كاهش فشرده سازي بند ناف)

-    توكوليتيك (يك روش درماني جهت به تاخير انداختن زايمان زودرس با متوقف كردن موقت انقباضات)

-    تزريق آمپول وريدي هيپرتونيك دكستروز 

با اين حال، مواردي وجود دارند كه در آن انجام عمل سزارين ضروريست. با توجه به تشخيص هاي بيش از حد ديسترس جنين و برداشت اشتباه از ضربان قلب جنين، توصيه ميشود جهت تاييد تشخيص صحيح اين وضعيت، اسيد خون جنين مورد بررسي قرار گيرد. بطور كلي، بروز اين وضعيت، اهميت مراقبت هاي دوران بارداري و نظارت مناسب بر مادر و جنين را در طول بارداري نشان ميدهد.

 


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران