آتوني رحم، وضعيتي جديست كه پس از زايمان رخ ميدهد. اين وضعيت زماني اتفاق مي افتد كه رحم پس از زايمان قادر به منقبض شدن نباشد و منجربه بروز يك وضعيت جدي تر بنام خونريزي پس از زايمان شود.

پس از زايمان، بطور طبيعي عضلات رحم سفت و منقبض ميشوند تا جفت خارج شود. اين انقباضات همچنين رگ هاي خوني كه به جفت متصل بودند را فشرده ميكند. اين فشرده سازي به پيشگيري از خونريزي كمك ميكند. چنانچه عضلات رحم به اندازه كافي منقبض نشوند، رگ هاي خوني ميتوانند آزادانه خونريزي كنند. اين امر منجربه خونريزي بيش از حد يا اصطلاحا سيلان دم ميشود.

در صورت بروز آتوني رحم، فرد به مراقب هاي فوري نياز دارد تا از خونريزي بيش از حد جلوگيري بعمل آيد و خون از دست رفته جايگزين شود. خونريزي پس از زايمان بسيار جدي است و تشخيص و درمان زود هنگام آن ميتواند تاثير زيادي در حصول بهبودي كامل داشته باشد.

 

علائم آتوني رحم چيست؟

نشانه اصلي آتوني رحم اين است كه رحم پس از زايمان بدون كوچكترين فشار و انقباضي باقي مي ماند. آتوني رحم يكي از شايعترين علل بروز خونريزي پس از زايمان محسوب ميشود. خونريزي پس از زايمان به منزله از دست دادن بيش از 500 ميلي ليتر خون، پس از زايمان ميباشد.

علائم و نشانه هاي آتوني رحم عبارتند از:

-    خونريزي بيش از حد و غير قابل كنترل پس از تولد نوزاد

-    افت فشار خون

-    افزايش ضربان قلب

-    درد

-    كمردرد

 

درمان آتوني رحم چگونه است؟

درمان اين وضعيت بر متوقف كردن خونريزي و جايگزيني خون از دست رفته تمركز دارد. ممكن است به مادر مايعات وريدي، خون و فراورده هاي خوني تزريق شود.

درمان آتوني رحم شامل موارد زير است:

-    ماساژ رحم

-    مصرف داروهايي مانند اكسي توكسين، متيل ارگونوين (مترژين) و پروستاگلاندين ها

-    انتقال خون

 

در موارد شديدتر، درمان شامل موارد زير است:

-    جراحي جهت مسدود كردن عروق خوني

-    آمبوليزاسيون (رگ بندي) شريان رحم 

-    در صورت عدم موفقيت ساير درمان ها، انجام هيستركتومي

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران