حدود یک سوم از افراد ساکن آمریکا به فشار خون بالا مبتلا هستند و بیش از 90 درصد افرادی که در دهه نهم زندگی خود بسر می‌برند ،به فشار خون دچارند .حدود 50 درصد از مردم هم تا 60 سالگی به این وضعیت دچار می‌شوند .
فشار خون وضعیتی معمول و رایج است ولی نمیتوان آن را بی خطر خواند .در واقع این بیماری علت اصلی تصلب شرایین است که در آن عروق خونی مسدود می‌شوند و باعث بروز سکته  و حمله قلبی می‌شوند .معمولا این افراد به فشار خون بالای 140/90 دچارند :
-69 درصد از افرادی که برای اولین بار به حمله قلبی دچار شده‌اند 
-77 درصد از افرادی که برای اولین بار به سکته قلبی دچار شده‌اند 
-74 درصد از افرادی که به نارسایی احتقانی قلب دچار شده‌اند 
معمولاً فشار خون علائمی ندارد و این در خصوص انواع جدی آن هم صدق میکند .فقط 35 درصد از مردم فشار خون خود را کنترل میکنند .اگر شما یکی از میلیون نفری هستید که به فشار خون خود توجه نمی‌کنند ،بهتر است بدانید که رگهایتان تاوان بی توجهی شما را پرداخت میکنند .

مهم‌ترین نکات مرتبط با فشار خون بالا 

فشار خون همان فشاری است که در داخل شریانها وجود دارد و با دو عدد نشان داده می‌شود مانند 120/80 .معنی است اعداد چیست ؟
-عدد اول نشان دهنده ی فشار سیستولیک است که میزان فشار خون موجود در رگها به هنگام ضربان قلب را نشان میدهد 
-عدد دوم نشان دهنده ی فشار دیاستولیک است که فشار رگها در هنگام استراحت و یا میان ضربان های قلب را نشان میدهد .
فشار خون نرمال 120 بروی 80 است و در صورتی که فردی به فشار خون 140 به روی 90 به بالا مبتلا باشد ،باید درمان شود .معمولا روش‌های درمانی با توجه به وضعیت بیمار انتخاب می‌شوند .

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران