خروج گاز معده يك اتفاق مكرر در دوران بارداريست كه بسيار شايع نيز ميباشد. از يك فرد معمولي حدودا 18 بار در روز گاز معده خارج ميشود.

در برخي افراد، گاز تنها با ايجاد احساس نفخ همراه است كه به آن سوء هاضمه ميگويند. اما در بسياري از افراد با خروج گاز معده همراه است. به هرحال گاز تجمع يافته بايد به گونه اي خارج شود كه گاهي از راه باد شكم و گاهي از طريق آروغ زدن اين اتفاق رخ ميدهد.

 

چه عواملي سبب ايجاد گاز معده در دوران بارداري ميشود؟

به هر حال تجمع گاز در معده اتفاق مي افتد و تفاوتي ندارد كه باردار هستيد يا خير. با اين حال، بروز اين اتفاق در دوران بارداري با چالش بيشتري همراه است. يكي از عوامل كليدي در تجربه گاز معده در دوران بارداري، افزايش سطح پروژسترون ميباشد. پروژسترون، هورموني است كه سبب شل و ريلكس شدن عضلات در سرتاسر بدن ميشود.

در نتيجه، عضلات روده شل تر ميشوند و اين امر سبب كند شدن سرعت هاضمه است. كندي سرعت هضم غذا در روده تا 30% افزايش ميابد. اين امر به گاز اجازه تجمع، ايجاد نفخ و آروغ راحت تري را ميدهد. ممكن است گاز معده در مراحل بعدي بارداري، يعني زمانيكه رحم بزرگتر شده و فشار بيشتري را به شكم وارد ميسازد، افزايش نيز يابد.

اين فشار همچنين ميتواند منجربه هضم كندتر و در نتيجه تجمع گاز بيشتر شود.

متاسفانه، شل شدن عضلاني ناشي از پروژسترون غير قابل اجتناب است، بنابراين كنترل خروج گاز نيز غيرممكن ميگردد. پس چنانچه در يك موقعيت خاص، باد از شما خارج شد و موجبات خجالتتان را فراهم آورد، تعجب نكنيد! سعي كنيد فقط بخنديد و آنرا به گردن جنينتان بياندازيد.

 

ادامه مطلب...

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران