تحقیقات جدید نشان داده اند که تسلط به یک فرایند فرایند شناخته شده به نام نوروفیدبک می تواند به تمرکز و بهبود حافظه افراد کمک کند. نوروفیدبک فرایندی است که به فرد اجازه می دهد بر روی فعالیت های الکتریکی مغز تاثیر بگذارد و آنها را از طریق سنسورهایی که به جمجمه متصل هستند، کنترل کند. این فعالیت به شکل امواج مغزی بر روی صفحه مانیتور نمایش داده می شود و به بیمار اجازه می دهد تا کنترل امواج خاص مغز را به دست گرفته و برخی فعالیت ها را اصلاح کرده و بهبود بخشد. 

محققان می گویند که این روش برای درمان اختلالات بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD)، صرع و اعتیاد به الکل استفاده می شود، اما اولین بار است که رابطه بین نوروفیدبک و تقویت حافظه کشف شده است. 

در این بررسی 40 بیمار داوطلب در 8 جلسه نوروفیدبک شرکت کردند، این جلسات داوطلبان را ملزم می کرد تا فعالیت مغز را که مربوط به عملکرد حافظه است، بهبود بخشند، در حالیکه فعالیت دیگر امواج مغزی را متوقف می کنند. محققان می خواستند ببینند که آیا این نوع آموزش نوروفیدبک بر روی کار حافظه تاثیر می گذارد، که این نوع حافظه در هنگام اجرای یک عملکرد، مانند به خاطر سپردن یک شماره تلفن، نیاز به آموزش و دستکاری اطلاعات دارد. 

برای اندازه گیری این تاثیر، داوطلبان قبل و بعد از جلسات آموزشی آزمایش شدند تا در به خاطر سپردن لغاتی که در موقعیت های خاص با آنها روبه رو بوده اند، آموزش ببینند. 

کسانی که آموزش حافظه – نوروفیدبک - را دریافت کردند، میزان به خاطر آوردن موارد را از 70 درصد به 81 درصد رساندند، در حالیکه در گروه دیگر این بهبود فقط به میزان 3 درصد بود، از 72 درصد به 75 درصد. 

گرچه برای تایید این نتایج تحقیقات بیشتری لازم است، محققان معتقدند که درمان نوروفیدبک نه تنها سلامت حافظه افراد را بهبود می بخشد، بلکه دارای مزایای زیادی برای افرادی است که دارای مشکلات حافظه هستند. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران