درمان برای ازبین بردن شپش باید خیلی سریع شروع شود.  به محض اینکه متوجه علائم شپش و یا تخم آن دربدن یا لباس شدید درمان را شروع کنید.  درمان اختصاصی بستگی به نوع آلودگی شپش دارد.
 

بهترین روش درمان برای مقابله با شپش سرو شپش ناحیه تناسلی استفاده ازکرم، لوسیون و شامپوهای مخصوص برای ازبین بردن شپش است.  بعضی ازافراد علاوه برشامپوزدن ازشانه کردن موها برای ازبین بردن شپش و تخم آن استفاده می کنند.  

درکشوربریتانیا شپش ها نسبت به لوسیون های دارویی و شامپو مقاوم شده اند و ازروش جایگزین استفاده ازشانه دندانه ریزو نرم کننده برای مرطوب کردن موها استفاده می شود تا ازشپش سررهایی پیدا کنند. 
 

شپش هایی که دربدن زندگی می کنند و دردرزلباس ها تخم گذاری می کنند باید بوسیله آب داغ ازبین بروند.  لباسها را به مدت 5 دقیقه درآب (54.4°C)  یا بیشتربشویید.  این روش شپش بالغ را ازبین می برد و ازتخم گذاری نیزجلوگیری می کند.  

شپش ها تا زمانی روی بدن زندگی می کنند که بتوانند ازپوست تغذیه کنند، اگرهرروز حمام کنید و لباس تمیزبپوشید ازشما دورخواهند شد.
 

ازآنجا که شپش سردرمدارس بسیارشایع است،  کودکان مبتلا به شپش پس ازشروع درمان می توانند درمدرسه حاضرشوند. بعضی ازپزشکان معتقدند که کودک مبتلا به شپش سرپس ازشروع مراحل اولیه درمان می تواند به مدرسه برگردد اما نباید سرخود را نزدیک سایردانش آموزان ببرد.

همچنین این موضوع نباید علنی شود تا دانش آموزخجالت زده نشود.
 

پس ازدرمان شپش ممکن است خارش همچنان ادامه داشته باشد.  دلیل این خارش واکنش آلرژیک به نیش شپش است. استفاده از کرم یا لوسیون کورتیزون، کورتیکواستروئید و یا کالامین به ازبین بردن خارش کمک می کند.

درهنگام خارش شدید لازم است با تجویزپزشک ازداروهای آنتی هیستامین مانند بنادریل و یا داروهای قویتراستفاده کرد.  برای استفاده ازکرم کورتیزون بیش از7 روز با پزشک مشورت کنید.

ازاین کرم بدون مشورت پزشک برای کودکان زیر2 سال استفاده نکنید.  
ازاین کرم بدون تجویزپزشک درناحیه مقعد و واژین کودکان برای12 سال استفاده نکنید.

 

بجزفرد مبتلا به شپش چه کسان دیگری باید درمان شوند؟
 

•    اعضای خانواده وهر کسی است که در تماس نزدیک با  فرد مبتلا به شپش است باید برای یافتن نشانه هایی از شپش بررسی می شود.  اگر آنها هم دچارخارش و زخم پوست باشند که معمولاً با شپش دیده می شود و یا اگر شپش یا تخم  آن در بدن آنها پیدا شده باشد، درمان توصیه می شود.
 

•    افرادی که با فرد مبتلا به شپش دریک رختخواب می خوابند حتی اگرعلائمی نداشته باشند باید درمان شوند. 
 

•    با دیدن شپش زنده دریکی از اعضای خانواده 7 تا 10 روز پس از درمان اولیه بهتر است درمان مجدد انجام شود.  گاهی اوقات اولین درمان کار نمی کند.
 

•    افرادی که به شپش ناحیه تناسلی مبتلا هستند آن را به شریک جنسی خود منتقل می کنند و شریک جنسی آنها نیزباید درمان شود.  مراجعه به پزشک برای بررسی سایرعفونت های جنسی نیزبه این افراد توصیه می شود.   

 

درشرایط زیردرمان برای ازبین بردن شپش جواب نخواهد داد:
•    اگردارو را طبق دستورمصرف نکنید.  
•    تماس داشتن با افراد دیگری که با وجود داشتن شپش درمان نشده اند.
•    درصورتی که شپش به داروهای مقاوم شده باشد و ازبین نرود.  دربرخی ازنواحی این اتفاق بیشتررخ می دهد. اگرداروهای ضد شپش بخوبی کارنمی کند به پزشک خود اطلاع دهید.   

 

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران