نقش رژیم غذایی در بیماری های قلبی از روی فرانید های پاتولوژیکی مشخص است که شامل نحوه شکل گیری پلاکهای شریانی ،تغییر عملکرد اندوتلیال  که بر فشار خون موثر است،افزایش احتمال ترومبوز و فرانیدهای تورمی  می باشد.رژیم غذایی در تنظیم لیپید های خونی و اثر بر عملکرد اندوتلیال  و کاهش التهاب که پیشبرنده بیماری هستند، موثر است.

یک رژیم غذایی متناسب به همراه  ورزش میتواند پیشرفت تصلب شرایین و بیماری عروق کرونر را به تعویق اندازد و یا بر عکس کند  که از طریق کاهش رخداد های قلبی عروقی انجام می گیرد.

اهداف اولیه تغییرات رژیم غذایی در ذیل امده است

کنترل لیپید های خونی

چربی های اشباع شده و کلسترول در رژیم غذایی میتوانند سطح لیپید های خونی به خصوص کلسترول LDL را افزایش دهند  و این در حالی است که فیبر های قابل حل میتوانند ان ها را کاهش دهند .کنترل میزان لیپوپروتئین خون به همراه رژیم غذایی و ورزش و مصرف دارو ها میتواند بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر را درمان نماید .

کاهش میزان چربی های اشباع شده و کلسترول

پیروی از رژیم های غذایی که میزان کمی از چربی های اشباع شده  و کلسترول دارند ،میتواند پیشرفت تصلب شرایین  را به تعویق اندازد .برنامه ملی اموزش کلسترول پیشنهاد میکند که میزان چربی کل(برابر با کمتر از 30 درصد انرژی ) و چربی های اشباع شده (برابر با میزان 7 درصد انرژی )و کلسترول (برابر با میزان 200 میلی گرم ) در روز کاهش یابد.

در آزمایشات کلینیکی،این تغییرات میزان تمرکز کلسترول LDL را به میزان 5 درصد کاهش میدهند .بنا بر مطالعات انجام شده،رژیم های کم چربی میتوانند میزان این کلسترول را بین 15 تا 30 درصد کاهش دهند  زیرا آنها قادرند وزن بدن و همچنین فشار خون را کاهش دهند و برای درمان تصلب شرایین هم موثر هستند و بسیاری از بیماران انها را ترجیح میدهند به شرطی که در کنار دستورات غذایی، تجویز دارویی هم داشته باشند.

افزایش فیبر غذایی

فیبر های حل شدنی مانند آنهایی که در جو و لوبیا وجود دارند  در این زمینه موثر میباشند. منبع فیبر های غذایی و پکتین در میوه ها و سبزیجات است که میتواند پیشرفت تصلب شرایین  را کاهش دهد.

مصرف محصولات سویا

مطالعات کلینیکی و اپیدمیولوژیک نشان میدهند که محصولات سویا مانند شیر سویا و جایگزین های گوشتی میتوانند خطر ابتلا به بیماری های عروق کرونر را کاهش دهند و میزان لیپید های خونی را کاهش دهند.همچنین انها قابلیت حفاظت از قلب و عروق را دارند و LDL اکسیده ،هموسیستئین و فشار خون را کاهش میدهند.

آزمایشات کلینیکی این استراتژی های کاهش دهنده ی لیپید ها را ترکیب کرده اند. رژیم سبزیجات بر غذاهای کاهش دهنده ی کلسترول تمرکز میکنند مانند جو و لوبیا،آجیل و مارگارین ها که میزان تمرکز کلسترول LDL را به میزان 30 درصد کاهش میدهند و این تاثیر مشابه حالتی است که از لوواستاتین به منظور درمان استفاده میشود.

بهبود سطح آنتی اکسیدان ها  و عملکرد اندوتلیال

آنتی اکسیدان های غذایی ،فولات،منیزیم دیگر مواد موجود درغذاها میزان LDL اکسیده شده را کاهش میدهند و عملکرد اندوتلیال را از طریق افزایش دسترسی به نیتریک اسید بهبود می بخشند. پیشرفت درعملکرد اندوتلیال مربوط به رژیم غذایی میتواند فشار خون را نیز کاهش دهد.

میوه و سبزیجات میتوانند احتما بروز تصلب شرایین  بیماری های عروق کرونر را کاهش دهند.به خصوص در زمانی که میزان چربی های اشباع شده رژیم غذایی کم است.اگرچه مزایای این رژیم ها خیلی بیشتر از انهایی است که کلسترول ندارند  و یا میزان چربی های اشباع شده انها خیلی کم است و یا فیبر زیادی دارند.ویتامین سی،فلاوونوئید آنتی اکسیدان و فولیک اسید هم برای قلب مفید هستند.

تحقیقات نشان میدهند که مصرف بیشتر میوه ها و سبزیجاتی که حاوی کاروتنوئید هستند باعث کاهش خطر بروز بیماری های قلبی عروقی می شود.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران