بسیاری از کودکان نوپا پس از تولد 2 سالگی خود نوعی پیشرفت انفجاری در مهارت های زبانی خود مشاهده می کنند. در این زمان دایره لغات کودک شما بیشتر خواهد شد و قادر است با ترکیب لغات جملات کوتاه تولید کند. با این حال بسیاری از والدین چنین پیشرفتی را در کودکان خود مشاهده نمی کنند و اگر حداقل نیمی از کلمات کودک 2 ساله خود یا 75 درصد صحبت های کودک 3 ساله خود درک نکنید، بهتر است به متخصص اطفال یا آسیب شناس گفتار مراجعه کنید. به علاوه موارد و اقداماتی وجود دارد که می توانید با انجام آنها در خانه به کودک خود کمک کنید. 
کتاب
خواندن کتاب برای کودک باعث افزایش درک مطلب و مهارت زبانی کودک می شود، اما می توانید از ساعت خواندن برای تمرین مهارت های زبانی کودک نیز استفاده کنید. کتاب هایی را انتخاب کنید که از طریق اشاره به برخی تصاویر یا تکرار برخی عبارات به کودک اجازه برقراری تعامل با شما می دهد. زمانی که کودک داستانی را چند بار شنیده باشد، با رسیدن به انتهای خطوط یا برخی بخش ها توقف کرده و از کودک خود بخواهید داستان را حدس بزند. گاهی نیز سوالات ساده در مورد داستان از وی بپرسید. 
اگر کودک شما فقط قادر به بیان لغات مجزاست، می توانید به او کمک کنید تا لغات را با هم ترکیب کند و جملات بلندتری تولید کند. به عنوان مثال وقتی کودک می گوید ماشین، شما جمله این یک ماشین آبیست، را بیان کنید. به روش های مختلف جملات کوتاهی را که بیان می کند به جملات بلندتر تبدیل کنید. به عنوان مثال زمانی که کودک شیر بیشتری می خواهد، می توانید جمله کامل مربوط به آن را برایش بیان کنید. شنیدن روش های مختلف کاربرد کلمات در جملات مختلف به کودک کمک می کند تا کلمات را به خوبی ترکیب کند. 
تکرار زیاد 
کودکان باید قبل از استفاده از کلمات به طور مکرر آنها را بشنوند، بنابراین تکرار لغات در زمان بازی بسیار مهم است. آواز خواندن راهی برای تکرار مکرر لغات می باشد. در هنگام بازی کردن با کودک به راحتی می توانید برخی جملات را تکرار کنید و کودک را نیز تشویق به تکرار کنید. 
ادامه مکالمات 
صحبت کردن و انجام مکالمه با کودک در طول روز در صورتی که خسته کننده نباشد، بسیار مفید خواهد بود. زمانی که صبحانه آماده کنید کارهایی را که انجام می دهید توضیح دهید و تمام موارد صبحانه را به کودک معرفی کنید. وقتی در حال رفتن به مرکز خرید هستید، در طول راه هر چیز جالبی را که می بیند به آن اشاره کرده و به کودک معرفی کنید. در هنگام خرید همه آیتم ها را به کودک معرفی کنید و برایش توضیح دهید. 
در هنگام بازی با کودک از وی سوالاتی بپرسید و پاسخ های او را مورد تشویق قرار دهید، حتی اگر کاملا متوجه پاسخش نمی شوید. سعی کنید سوالاتی بپرسید که پاسخ آنها منحصر به بله یا نه نباشد. به عنوان مثال زمانی که کودک در حال بازی کردن با ماشین هاست، از او بپرسید: ماشین داره کجا میره؟ اگر پاسخی دریافت نکردید، به او دو گزینه بدهید: ماشین در حال رفتن به مغازه است یا به خانه مادربزرگ؟ 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران