رادیوگرافی (اشعه ایکس) در دوران بارداری

حتما شنیده اید که قرار گرفتن زنان باردار در معرض اشعه ایکس به جنین آسیب وارد میسازد. ممکن است این موضوع صحت داشته باشد، اما در برخی موارد آسیبی که اشعه ایکس به شما وارد میسازد، به مراتب بسیار بیشتر از جنین میباشد. به یاد داشته باشید که جنین سالم در وجود مادری سالم است.

 

آیا انجام رادیوگرافی در دوران بارداری بیخطر است؟

بطور کل، اشعه ایکس در دوران بارداری بیخطر است، اما پیرامون این مساله بحث هایی نهفته است. مطالعات متناقضی در این زمینه صورت گرفته و این نتیجه حاصل شده است که تنها در شرایطی که مزایای آن بیشتر از خطراتش است، انجام رادیوگرافی بیخطر محسوب میگردد.

رادیوگرافی میتواند اطلاعات اطلاعات مهم و حتی نجات دهنده ای را در خصوص بیماری های مختلف به پزشکتان ارائه دهد. اشعه ایکس نیز مانند سایر موارد، خطرات و محاسن خود را دارد.

 

آیا هرنوع اشعه ایکسی در دوران بارداری بیخطر است؟

همه پرتوهای ایکس یکسان نمیباشند. در رادیوگرافی دندان تقریبا هیچیک از بخش های بدن، به غیر از دندان ها در معرض اشعه قرار نمیگیرند. رادیوگرافی دست، پا یا قفسه سینه نیز اندام های تناسلی را در معرض تابش اشعه مستقیم قرار نمیدهد.

اما در رادیوگرافی نیم تنه از جمله شکم، معده، لگن و کمر، رحم بیشتر در معرض تابش اشعه قرار میگیرد. به همین دلیل پیش از انجام رادیوگرافی، آگاه ساختن پزشک مربوطه از موضوع بارداریتان از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

قرار گیری در معرض اشعه ایکس چه عوارضی برای جنین در بردارد؟

تنها یکبار قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس هیچ عوارض و پیامدهایی را برای نطفه یا جنین درحال رشد در پی نخواهد داشت. 

 

نکته مهم!!!

همیشه پیش از هر چیز پزشکان خود را از موضوع بارداریتان مطلع سازید.


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران