آکنه اصطلاحی است که به دانه های سرسیاه و سرسفید و انواع جوش های پوستی (آکنه ولگاریس ) اطلاق می شود.  آکنه بیشتربرروی صورت، قفسه سینه، شانه ها، و پشت دیده می شود. 

آکنه ولگاریس
اگرآکنه خفیف باشد ممکن است با درمان های عادی بهبود پیدا کند اما انواع شدیدترآکنه باید توسط متخصص پوست درمان شود.

آکنه کومدون
 آکنه کومدویی نوعی آکنه است که به علت بسته شدن فولیکول مو با سلول های چربی و پوست مرده بوجود می آید.  کومدون (جمع کومدویی) می تواند جوشهای سرسفید و سرسیاه را افزایش دهد. 
محصولات آرایشی دارای برچسب "noncomedogenic"  می تواند مانع مسدود شدن منافذ شده و از بروزآکنه پیشگیری می کنند.

دانه های سرسیاه
دانه های سرسیاه کومدون که برروی سطح پوست بازهستند با چربی اضافی و سلول های مرده پوست پر می شوند.  رنگ سیاه این دانه ها به علت بازتاب نامنظم نورناشی از فولیکول های موی مسدود شده است.   دانه های سرسیاه اغلب قابل درمان هستند.

جوش های سرسفید
اگرکومدون برروی سطح پوست بسته بماند و سلول های چربی  پوست مانع ازبازشدن فولیکول مو بشود، جوش سرسفید نامیده می شود.  بسیاری ازهمان داروهای  که دردرمان جوش های سرسیاه استفاده می شود برای ازبین بردن جوش های سرسفید نیزمؤثر است.

آکنه پاپول
آکنه پاپول کومدون برجستگی کوچک قرمز یا صورتی و ملتهبی است که بر روی پوست تشکیل می شود.  این نوع از جوش ممکن است به لمس حساس باشد.  
فشاردادن یا دستکاری این نوع جوش التهاب آن را بدتر می کند و ممکن است به زخم منجر شود.  تعداد زیاد پاپول ممکن است نشان دهنده آکنه متوسط تا شدید باشد.

جوش ها و کورک
جوش ها و کورک ها انواع دیگری از جوش های ملتهب هستند.  آنها سری سفید ویک حلقه قرمز رنگ در اطراف دارند که معمولاً با چرک سفید یا زرد پر شده است.   
ازفشاردادن جوش ها و کورک ها خودداری کنید زیرا ممکن است زخم یا لکه های تیره  برروی پوست باقی بگذارد.

ندول
ندول ملتهب، بزرگ  و حساس به لمس است.   ندول ها عمیق و اغلب دردناک هستند.   ندول ها باید توسط متخصص پوست درمان شوند.

کیست
کیست ها ضایعات بزرگ و پراز چرک شبیه به جوش هستند.  کیست ها هم همانند ندول ها دردناک هستند و باید توسط متخصص پوست درمان شوند.  ندول هاو کیست ها فرم شدیدتری از آکنه هستند.

 


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران