اگر در چشم خود لنز گذاشته اید، در صورت تماس مواد شیمیایی با چشم خود فورا لنزها را خارج کنید. وجود لنزها در چشم ممکن است مواد شیمیایی را روی قرنیه نگاه دارد و باعث آسیب رسیدن به آن می شود. 

  • اگر در مورد ورود مواد شیمیایی به چشمتان تردید دارید، آن را فورا با آب سرد بشویید و این کار را تا 15 دقیقه ادامه دهید. 
  • فورا با اورژانس تماس بگیرید. در صورت امکان مقداری از ماده شیمیایی را با خود به مطب ببرید تا پزشک با بررسی ماده بتواند کمک بیشتری به چشم آسیب دیده بکند. 

کمک های اولیه وقتی چیزی وارد چشمتان می شود:

اگر شیئی وارد چشمتان شده، با مالش آن را تحریک نکنید. بهتر است این مراحل از کمک های اولیه را دنبال کنید:

  1. ابتدا دستهایتان را با آب و صابون بشویید. این امر از آلودگی و عفونت جلوگیری می کند. 
  2. سعی کنید چشم ها را با آب بشویید. به آرامی پلک بالایی را به سمت پایین و به روی پلک پایین بکشید. این امر نباید باعث شود شی به چشم آسیب برساند. شاید لازم شود این کار را چندین بار تکرار کنید. 
  3. اگر شی را در چشم ببینید، ممکن است سعی کنید آن را با یک پارچه از چشم خارج کنید. به آرامی پلک بالایی یا پایینی را حرکت دهید و با استفاده از یک پارچه تمیز و مرطوب آن را از چشم خارج کنید. اگر این روش هم موثر نبود، فورا به پزشک مراجعه کنید. 
  4. اگر قادر نیستید به آسانی شی را از چشم خارج کنید، دست نگه دارید. فورا به چشم پزشک یا اورژانس مراجعه کنید. 
نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران