میلوم متعدد نوعی سرطان خون است که در مغز استخوان یا بافت اسفنجی مانند داخل استخوان آغاز می‌شود .در همین قسمت سلولهای خونی ساخته می‌شوند مانند انواع خاصی از سلولهای خونی به نام پلاسما .ممکن است رشد وتقسیم این سلولها از کنترل خارج گردد  و باعث نابودی سلولهای نرمال و طبیعی شود .انباشتگی و اجتماع این سلولها نوعی تومور را ایجاد میکند .میلوم متعدد به معنای وجود چندین تومور است .

عوامل تشدید کننده میلوم متعدد 

دانشمندان هنوز علت اصلی بروز این بیماری را نمی‌دانند ولی ممکن است ارتباطی با دی آن ای وجود داشته باشد . به طور کلی این عوامل شما را به میزان بیشتری در معرض ابتلا به میلوم متعدد قرار میدهد .
-سن :بیشتر افراد مبتلا به این بیماری 45 سال به بالا هستند و بیشتر از نیمی از آن‌ها 65 سا ل به بالا هستند 
-نژاد :این بیماری در افراد آفریقایی -امریکایی تبار دوبرابر از دیگران است 
-جنسیت مرد :این بیماری در آقایان رایج تر است 
-اضافه وزن 
-سابقه خانوادگی ابتلا به میلوم متعدد 
-ابتلا به سایر بیماری‌های سلولهای پلاسما 

مراحل میلوم متعدد 

زمانی که پزشکتان این بیماری را تشخیص میدهد ،اطلاعاتی در خصص میزان پیشرفت و گسترش سرطان و یا مرحله آن به شما خواهد داد .
پزشکان با توجه به نتایج حاصل از عکس برداری از استخوانها با اشعه ایکس  و آزمایش خون و ادرار و مغز استخوان میتوانند مرحله سرطان شما را تعیین کنند .انواع پنهان و بدون علایم  این بیماری به درمان فوری نیاز ندارند .
این مراحل عبارتند از :

-میلوم پنهان یا بدون علایم :مرحله ای زودهنگام از بیماری که هیچ  نشانه و یا مشکلی وجود ندارد .وضعیت خون و کلیه ها نرمال می‌باشد و هیچ آسیب دیدگی استخوانی وجود ندارد .افراد مبتلا به این مرحله نیازی به درمان فوری ندارند 
-مرحله یک :در این مرحله تعداد سلولهای میلومی در بدن کم است و پزشکان هیچ آسیب دیدگی استخوانی را در عکس برداری با اشعه ایکس مشاهده نمیکنند و یا ممکن است سرطان فقط به یک ناحیه از استخوان آسیب زده باشد .سطح کلسیم خون نرمال بوده و ممکن است سایر موارد خونی کمی نامتعادل باشند 
-مرحله دو :این مرحله بین دو مرحله اول و سوم قرار دارد و تعداد سلولهای بیمار در آن از مرحله قبل بیشتر است 
-مرحله سه :تعداد سلولهای بیمار در این مرحله زیاد است و سرطان ممکن است به سه و یا تعداد بیشتری از استخوانها آسیب زده باشد .سطح کلسیم خون بالا بوده و سایر تستهای خونی غیر نرمال هستند .

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران