گزینه های درمانی برای سرطان آلت تناسلی به پیشرفت سرطان وعوامل دیگر بستگی دارد.  دراین مقاله با رایج ترین گزینه های درمان براساس مرحله سرطان آشنا می شوید.

مرحله 0 
این مرحله شامل 2 نوع توموراست: کارسینوم درجا (CIS) و سرطان زگیل.   این تومورها فقط درلایه سطحی پوست قراردارند و گزینه های درمان آنها متفاوت است.
بیماری افراد مبتلا به کارسینوم درجا  (CIS) که تنها پوست ختنه گاه آنها مبتلا شده باشد با انجام ختنه درمان می شود.  اگر توموردرسرآلت باشد و بافت های دیگررا تحت تأثیرقرارنداده باشد، ممکن است به درمان های موضعی مانند درمان با لیزرابلیشن، کرایوتراپی و درمان موضعی   5-FU جواب بدهد.  
گزینه های دیگر شامل  جراحی ، مانند جراحی موس (یک روش جراحی میکروسکوپی مورد استفاده در درمان سرطان پوست) و یا برداشتن بافت بصورت گسترده است.   پرتودرمانی نیزگزینه دیگری برای رفع این مشکل است.   
عمل جراحی جزئی Partial (حذف بخشی از آلت تناسلی مرد) روشی است که معمولاً مورد نیاز نیست.
سرطان زگیل اغلب با لیزردرمانی، جراحی موس، برداشتن گسترده و یا سرما درمانی درمان می شود.  به ندرت یک عمل جراحی جزئی Partial مورد نیاز است.   ازپرتودرمانی برای این نوع تومور استفاده نمی شود زیرا می تواند باعث پیشرفت سرطان بشود.   

مرحله 1
این تومورها درزیرپوست آلت تناسلی مرد رشد می کند و به لایه های عمیق تر نفوذ نکرده است.
گزینه ها برای درمان ممکن است شامل ختنه (برای تومورهای محدود به پوست ختنه گاه) و یا درمان گسترده تر مانند عمل جراحی، جراحی موس، برداشتن گسترده و یا حذف بخشی از آلت تناسلی مرد باشد.  عمل جراحی جزئی  Partial ، و یا پرتو درمانی و لیزردرمانی نیزجزوگزینه های درمان هستند .

مرحله 2
مرحله دوم سرطان آلت تناسلی شامل تومورهایی است که به عمق بافت آلت تناسلی مرد مانند بافت کورپوس کاورنوزوم  یا مجرای ادرار نفوذ می کند اما به غدد لنفاوی اطراف نیزگسترش می یابد.
این سرطان معمولاً با درمان عمل جراحی جزئی Partial و یا توتال پنکتومی (با یا بدون پرتودرمانی) درمان می شود.  روش کمتر رایج  استفاده از پرتو درمانی به عنوان درمان اصلی است.  
درصورتیکه سرطان به طور کامل توسط  جراحی ازبین نرود ممکن است از پرتو درمانی به عنوان درمان اصلی برای مردانی که  به دلیل مشکلات پزشکی قادربه عمل جراحی نیستند، استفاده  شود.
برخی از پزشکان توصیه می کنند که غدد لنفاوی کشاله ران حتی اگر بزرگ نشده باشند ازنظرسرطان کنترل شوند.  این کار با  انجام بیوپسی غده لنفاوی نگهبان و یا با یک برش درغدد لنفاوی انجام می شود.  اگر بیوپسی غدد لنفاوی بیانگررشد سرطان باشد به این معنی است که سرطان به مرحله بالاتری رسیده است.   

مرحله3
درمرحله III سرطان آلت تناسلی به غدد لنفاوی مجاوردرکشاله ران رسیده است.  دراین مرحله ممکن است تومور به بافتهای عمیق تر آلت تناسلی یا مجرای ادرار رشد کرده باشد، اما هنوزبه قسمت های نزدیک مانند مثانه یا پروستات نرسیده است.
مرحله سوم سرطان  با عمل جراحی جزئی Partial و یا  توتال پنکتومی درمان می شود.  در بعضی از موارد نیزشیمی درمانی  بتنهایی و یا همراه با پرتودرمانی ممکن است برای کوچک کردن تومورانجام شود تا بتوان به راحتی با عمل جراحی توموررا برداشت.     
پرتودرمانی درناحیه کشاله ران در موارد خاص ممکن است  قبل یا بعد از عمل جراحی و یا به جای جراحی  استفاده شود.  اگرغدد لنفاوی بسیار بزرگ باشد، شیمی درمانی (با یا بدون پرتودرمانی) ممکن است تأثیرمثبتی داشته باشد.  
این سرطان  بسختی درمان می شوند. 


مرحله 4
مرحله IV سرطان آلت تناسلی شامل انواع مختلف سرطان پیشرفته است.  دراین مرحله  تومور اصلی به بافت های مجاور مانند پروستات، مثانه، کیسه بیضه  و یا دیواره شکم می رسد.   درمان معمولاً  شامل جراحی پنکتومی کامل است.  اگر تومور در کیسه بیضه یا بخش هایی از دیواره شکم و یا بیضه ها باشد ممکن است بطورکامل برداشته شود.  
دراین صورت با ایجاد یک برش درشکم یا پرینه (فضای بین کیسه بیضه و مقعد)  ادرار کردن را ممکن می سازند.   اگر تومور به پروستات یا مثانه رشد کرده باشد، برداشتنن آن لازم است.   
گاهی پیش ازعمل جراحی، شیمی درمانی یا پرتو درمانی برای کوچک کردن تومورو ازمیان برداشتن آسان تر آن انجام می شود. همچنین غدد لنفاوی کشاله ران درهردو طرف برداشته خواهند شد.  سپس عمل جراحی پرتودرمانی انجام می شود.  (مگر اینکه قبل ازعمل جراحی داده شده باشد.)
مرحله چهارم  شامل سرطانهای گسترده تر درغدد لنفاوی مانند سرطان غدد لنفاوی کشاله ران است که از طریق گره ها  به بافت اطراف ویا غدد لنفاوی داخل لگن رشد کرده باشد.  این نوع سرطانها با جراحی پنکتومی برای برداشتن تومور اصلی در آلت تناسلی مرد و غدد لنفاوی دو طرف کشاله ران درمان می شود. غدد لنفاوی داخل لگن نیز برداشته می شوند.  شیمی درمانی ممکن است بخشی از این درمان باشد.
آن دسته ازسرطان های آلت تناسلی  که به ارگان ها و بافت های بخش های دور بدن گسترش یافته باشند نیزجزو سرطان های مرحله چهارم هستند.  این سرطان ها با جراحی و پرتودرمانی بطورکامل ازبین نمی روند.  
درمان این نوع سرطان شامل کنترل و جلوگیری ازپیشرفت سرطان و کاهش دادن علائم تا حد ممکن است.   درمان انتخابی برای تومور آلت تناسلی معمولاً شامل برداشتن گسترده بافت قسمت مورد نظر، پنکتومی، یا پرتو درمانی می باشد.  جراحی یا اشعه درمانی (گاهی اوقات همراه با شیمی درمانی) نیز ممکن است برای درمان غدد لنفاوی مجاور در نظرگرفته شود.  ممکن است ازپرتودرمانی برای درمان بخشی ازرشد سرطان در استخوان و یا درمغز و یا نخاع استفاده  شود.
شیمی درمانی هنگامی انجام می شود که سرطان به بخش های دیگری نیز مانند ریه ها یا کبد گسترش یافته باشد. مطالعات در این زمینه برای تعیین ارزش شیمی درمانی همراه با جراحی یا اشعه درمانی  ادامه دارد.
سرطان مرحله4  بسختی قابل درمان است.  به همین دلیل بعضی ازافراد به دنبال درمان های جدید و  آزمایش های بالینی هستند.
 
سرطان راجعه
درمان سرطان راجعه  به محل درمان سرطان پیشین و نوع درمان آن بستگی دارد.  اگر پنکتومی قبلاً انجام نشده باشد،  ممکن است سرطان راجعه آلت تناسلی با عمل جراحی برای برداشتن تمام یا قسمتی از آلت تناسلی انجام  شود.  پرتو درمانی نیز یک گزینه برای درمان است.  
جراحی ، پرتودرمانی، و یا شیمی درمانی نیزممکن است گزینه مناسبی برای برخی از سرطان های راجعه  درگره های لنفاوی  باشد.   شیمی درمانی دردرمان سرطان راجعه آلت تناسلی مؤثراست.
چون این تومورها بسختی به درمان جواب می دهند ممکن است بیماران بخواهند به فکردرمان های جدیدتر باشند.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران