دانشمندان باور دارند که بهتر است ورزشکاران بدانند  ورزش های استقامتی نیاز آن‌ها  به استفاده از ضربان ساز قلب در آینده را افزایش میدهند.
تیم انجمن قلب بریتانیا دریافتند که ورزش در موشها باعث می‌شود تا تغییرات مولکولی در بخشهایی از قلب بوجود اید که مسئول تولید ضربانهای منظم است .
شاید این موضوع بتواند علت کاهش ریتم قلبی ورزشکاران حرفه‌ای و قرار گیری بیشتر آن‌ها در معرض اختلالات ریتمی قلب را نشان دهد .
به طور کلی متخصصان باور دارند که مزایای ورزشهای استقامتی بیش از معایب آن است .

اندامی کاملاً متناسب 

معمولاً ورزشکارانی که به تمارین استقامتی می پردازند ،اندام متناسبی دارند ولی به طور برعکس بیشتر در معرض اختلالات ریتم قلبی هستند که با نام اریتمی قلبی هم شناخته می‌شود .این ریسک با افزایش سن بیشتر خواهد شد ولی باز هم نمیتوان گفت که ریسک بالایی است .
متخصصان باور دارند که انجام  طولانی مدت ورزش های استقامتی مانند دو ماراتن و مسابقات سه گانه باعث کاهش ضربان های قلب می‌شود .
تعداد ضربان های قلب یک فرد معمولی در حالت استراحت بین 60 تا 100 بار در دقیقه است ولی این مقدار برای ورزش کاران استقامتی  در هنگام شب 30بار در دقیقه یا کمتر است که با وقفه های طولانی مدت بین تپش ها همراه میباشد .
میزان ضربان قلب دو دوچرخه سوار 30 و 28 بار در دقیقه تخمین زده شد .ضربان قلب توسط ضربان ساز تنظیم می‌شود که خود با سیستم عصبی کنترل می‌شود .
به نظر میرسد که کاهش تعداد ضربانهای قلب این ورزشکاران به این دلیل است که سیستم خود ایمنی در حالت فرامحرک قرار میگیرد .تعدادی از محققین این فرضیه را رد کرده و باور دارند که ضربان ساز طبیعی قلب در واکنش به این تمارین ورزشی تغییر میکند .
مطالعات انجام شده بروی موش‌ها نشان میدهد که تمرین‌های استقامتی باعث کاهش نوعی پروتئین در ضربان ساز می‌شوند که با نام HCN4شناخته می‌شود  و مقصر اصلی کاهش ضربان قلب در طی این تمارین است .
البته کاهش تعداد ضربان های قلب یک ورزشکار در طی تمارین نمیتواند مشکلی برای وی ایجاد کند ولی این مسأله برای ورزشکارانی که سابقه بالایی در انجام تمارین استقامتی دارند ،کمی خطرناک بوده و باعث می‌شود تا آن‌ها نیاز بیشتری به استفاده از ضربان ساز های الکتریکی داشته باشند .مدیر بالینی انجمن قلب بریتانیا اذعان میکند که تغییراتی در حالت الکتریکی قلب موشهایی بوجود می‌آیند که این تمارین را انجام داده‌اند و این تغییرات در ریتم قلب یا اریتمی قلبی هم برای مدت زیادی با قی خواهند ماند .

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران