پیشگیری ازبارداری نگرانی مشترک همسران است.  زنان درمقابل مردان گزینه های بیشتری برای کنترل و پیشگیری ازبارداری دارند.  مردان نیزمی توانند روشهای جلوگیری ازبارداری را با شریک جنسی خود تجربه کنند.
 گزینه های کنترل بارداری برای مردان شامل موارد زیراست:
•    خودداری
•    کاندوم
•    وازکتومی
•    پس کشیدن
•    مقاربت بدون دخول

اگرهمسر از یکی ازروش کنترل بارداری استفاده می کند، شوهر هم می تواند از کاندوم و یا ازروش پس کشیدن استفاده کند.  دراین صورت احتمال بارداری بسیارکمترازموارد عادی است.  

برای مثال اگر یک زن  قرص مصرف می کند،  شریک زندگی اومی تواند ازکاندوم استفاده کند.  
استفاده از این دو روش باعث می شود احتمال  حاملگی بسیارپایین تراز استفاده ازیک روش باشد.   

 

همچنین استفاده از کاندوم خطر ابتلا به بیماری های مقاربتی (STD)  را کاهش می دهد.
 

مراجعه به مراکزبهداشت به  برنامه ریزی برای کنترل بارداری کمک می کند و شما را با گزینه های مختلف کنترل بارداری آشنا می کند.   
 

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران