مراقبت های پس ازعمل وازکتومی دربهبود سریع و کاهش درد بسیارمؤثراست.  دراین مقاله راهکارهایی برای بهبود سریع پس ازوازکتومی به شما ارائه می شود.
1 - اولین و مهمترین راهکاراین است که برای مدت چند روز ازایستادن خودداری کنید.  زیرا سرپا ایستان درچند روز اول پس ازعمل موجب تورم بافت ظریف بیضه خواهد شد و بهتراست  ازفعالیت هایی که نیازبه ایستادن زیاد دارد اجتناب کنید. 
 بهترین کاراین است که چند روزاستراحت کنید. 
2 - برای حدود یک تا دوهفته از بلند کردن اجسام سنگین یا زورزدن خودداری کنید.  البته که شما می توانید  یخچال و فریزر را براحتی جابجا کنید اما بعد ازوازکتومی بمدت دو هفته ازجابجایی اجسام سنگین خودداری کنید.  
بدون بلند کردن اجسام سنگین و تمرینات سخت هم عضلات شما آمادگی لازم را خواهند داشت. 
3 -درچند روز اول پس ازوازکتومی بهتر است ازکمپرس سرد برای مدت 20 تا 30 دقیقه بطورمتناوب استفاده شود.  اینکار التهاب و تورم را کاهش می دهد و بیماراحساس آرامش می کند.  
هرگزکمپرس سرد را مستقیماً  برروی پوست قرارندهید.
4 - دریکی دو هفته اول پس ازوازکتومی بهتراست ازپوشش های محافظت کننده و یا شورت های ساپورت با تراکم بالا مخصوص دوچرخه سواری استفاده کنید.  
تکان و حرکت زیاد برای بافت آسیب دیده کیسه بیضه مناسب نیست.
5 - درچند روز اول پس ازعمل مصرف داروهای ضد التهاب مانند ناپروکسن و ایبوپروفن با تجویزپزشک برای کاهش تورم، التهاب و ناراحتی لازم است. 
 اما اگرمشکلات گوارشی مانند ناراحتی  یا زخم معده دارید ازداروهای ضد التهاب استفاده نکنید. 
6 - تا یک هفته و تا زمان بهبودی والتیام زخم ازبرقرای ارتباط جنسی خودداری کنید.  پس از یک هفته با استفاده ازوسایل کنترل بارداری می توانید رابطه جنسی داشته باشید.  

بیش از2 ماه طول می کشد تا اسپرم تازه دیگروارد لوله ها نشود.  پس از 8 هفته  با انجام آزمایش میزان اسپرم را  بررسی کنید تا مطمئن شوید که دیگراسپرمی وجود ندارد و شما می توانید بدون هیچگونه رو جلوگیری مقاربت کنید.  
گاهی این دوره بیش ازدو ماه طول می کشد.  

خبر خوب این است که در بسیاری از مردان، بهبودی پس از وازکتومی  نسبتا آسان و بدون درد است بخصوص درمورد آقایانی که موارد بالا را رعایت می کنند.  

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران