محققان دریافتند که میزان ابتلا به نارسایی قلبی در بیماران قلبی عروقی که به افسردگی دچار میشوند،بیش از دیگران است .

این اولین مطالعه‌ای است که در خصوص ارتباط بین افسردگی و افزایش احتمال ابتلا به نارسایی قلبی انجام میگیرد-نوعی وضعیت مزمن که حدود 5 میلیون نفر در آمریکا را دچار کرده است و در آن قلب به صورت تدریجی توانایی خود در پمپاژ مؤثر خون را از دست میدهد .

داده‌های بدست آمده نشان میدهند که افسردگی نوعی فاکتور ریسک مهم و اورژانسی در ابتلا به نارسایی قلبی است که بیماران قلبی عروقی به آن دچار می‌شوند .
مطالعات قبلی نشان میدهند که احتمال ابتلا به افسردگی پس از حمله قلبی سه برابر بیشتر می‌شود و همچنین بیماران افسرده با احتمال بالاتری دومین حمله قلبی را تجربه میکنند .
مطالعاتی در خصوص احتمال تأثیر بیماری‌های قلبی و افسردگی بر نارسایی قلبی انجام گرفت که بنا بر انجمن قلب آمریکا بیش از 550 هزار نفر آمریکایی را سالانه دچار میکند .

محققان وضعیت 14 هزار بیمار مبتلا به انسداد شریانهای قلبی را تحلیل کرده که هیچ کدام از آن‌ها در زمان معاینات به نارسایی قلبی یا افسردگی مبتلا نبودند .وضعیت آن‌ها تا زمان مرگ و یا ابتلا به نارسایی قلبی مورد بررسی قرار گرفت .

زمانی که میزان ابتلا به نارسایی قلبی در میان 1377 نفری که در نهایت به افسردگی دچار شده بودند،بررسی شد ،محققان دریافتند که افسردگی خود عاملی برای نارسایی های قلبی است .
میزان ابتلا به نارسایی قلبی در میان 100 نفری که افسردگی نداشتند،فقط 3.6 درصد بود ولی این مقدار در گروه مبتلا به افسردگی 16.4 درصد بود .

تعداد زیادی از بیماران از داروهای ضد افسردگی مصرف میکردند ولی تأثیری در کاهش خطر ابتلا به نارسایی قلبی نداشت .
بنا بر نتایج بدست آمده از مطالعات ،داروهای ضد افسردگی نمی‌توانند خطرات فیزیکی و یا رفتاری مرتبط با افسردگی و نارسایی قلبی را تغییر دهند حتی اگر علایم افسردگی در فرد بهبود یابند .
در‌واقع بیماران افسرده مبتلا به بیماری‌های قلبی به احتمال بیشتری مصرف داروهای خود را قطع میکنند و با احتمال بیشتری از رژیم غذایی مناسب قلب و یا تمارین منظم ورزشی اجتناب میکنند .

همچنین افسردگی تغییراتی در بدن شما بوجود آورد مانند کاهش میزان ضربان قلب  و افزایش فاکتورهای خونی مرتبط با بروز لخته های خونی .
در نهایت محققان دریافتند که ممکن است علایم افسردگی در فرد بهبود یابند ولی خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی در این افراد از بین نخواهد رفت .

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران