آیا می دانید کم خوابیدن یا خوابیدن بیش ازحد احتمال حاملگی را کاهش می دهد؟ اگرمیانگین خواب کافی برای همه افراد را 8 ساعت درنظربگیریم، ازمیزان باروری مردانی که 6 یا 9 ساعت درشب می خوابند 42% کاسته می شود.

زیرا هورمون تستوسترون که برای تولید مثل و باروری مورد نیازاست درهنگام خواب تولید و آزاد می شود. به همین علت میزان خواب مردان با میزان تولید تستوسترون درارتباط است.

خواب ناکافی درکاهش میل جنسی، کاهش دررابطه جنسی و سبک زندگی ناسالم مؤثراست.  

سایرعوامل مؤثردرناباروری عبارتند از:

  • سن همسران
  • شاخص توده بدنی
  • دفعات مقاربت
  • استرس

علاوه برخواب کافی نوع تغذیه و مصرف بیشترمیوه ها و سبزیجات نسبت به گوشت و چربی نیزبه تولید بیشتراسپرم سالم کمک می کند.  
داشتن وزن مناسب تأثیرزیادی درباروری دارد.

خواب کافی علاوه براینکه سطح تولید تستوسترون را تنظیم می کند نقش مهمی درسوخت و سازو اشتها بازی می کند. هنگامی که شما خوابید مغزتان درحال دسته بندی اطلاعات است. 

هنگام خواب ذهن و بدن استراحت می کنند و درنتیجه شما با انرژی مثبت بیدارمی شوید. همچنین خواب کافی به شما در مدیریت استرس کمک کند. 
در هنگام خواب مغز با آزاد کردن هورمون ها موجب بهبود صدمات و آسیب ها نیزمی شود.  

برای اینکه راحتتربخوابید به موسیقی گوش دهید، حمام آب گرم بگیرید و یا مراقبه کنید، غذای سبک بخورید و قبل ازخواب نورمحیط را کاهش دهید.  
هنگامی که نورمحیط کم باشد مغزهورمون ملاتونین که هورمون خواب است تولید می کند و شما بخواب راحتی فرو می روید. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران