مطالعات اخیر نشان میدهند که افرادی که در دوره های آموزشی موسیقی شرکت میکنند،به نسبت دیگران عمل‌کرد اجرایی بهتری دارند .بنا بر یافته های بدست آمده ،محققان پیشنهاد میکنند که موسیقی یک روش درمانی مؤثر و غیر تهاجمی در بهبود اختلال کم توجهی بیش فعالی است .

عمل‌کرد اجرایی نیز به طور کلی به توانایی مغز در حل مسائل ،تصمیم گیری ،تنظیم رفتاری ،برنامه ریزی و سازگاری ذهنی با شرایط متغیر میباشد .

وظایف اجرایی مغز باعث فعالیت کورتکس پرفرونتال می‌شوند که همان بخش قدامی مغز است .افرادی که به اختلال کم توجهی بیش فعالی مبتلا هستند ،به اختلالات شناختی و رفتاری دچارند که ناشی از عمل‌کرد اجرایی ضعیف میباشد .

در این مطالعه ،محققان با استفاده از نتایج بدست آمده از ازمایشات شناختی و ام ار ای وظیفه‌ای به بررسی مغز اطفال بین 9 تا 12 سال پرداختند .انها دریافتند که کودکانی که به مدت 2 سال و یا بیشتر در دوره های اموزشی موسیقی شرکت کرده بودند ،فعالیت بیشتری در بخش قدامی مغز را نشان دادند که در ارتباط با وظایف اجرایی است .همچنین این کودکان عمل‌کرد بهتری در مقیاس های رفتاری شناختی دارند .

 

آیا میخواهید عملکرد اجرایی خود را بهبود بخشید ؟

شاید شما علاقه‌ای به یادگیری موسیقی به مدت دو سال نداشته باشید و یا شاید هم بخواهید همین الان یادگیری موسیقی را آغاز کنید .ولی خبر خوب این است که تمارین متفاوتی برای تقویت عمل‌کرد مغز وجود دارد .تمام این تمارین میتواند مغز را تقویت نماید و عمل‌کرد اجرایی را بهبود بخشد .

هر چقدر میزان برنامه‌های دیداری و شنیداری اساسی بیشتر باشد ،توانایی های ضمنی که به نوعی با توانایی‌های سطح بالاتر مرتبط است ،پیشرفت خواهند کرد .در نهایت آموزش‌های سطح بالاتر باعث به کار گیری عمل‌کرد اجرایی می‌شود .

برنامه‌های اساسی شنیداری و بصری باعث تقویت قدرت تمرکز ،سرعت مغز و طبقه بندی های حافظه می‌شود .

آموزش‌های سطح بالاتر هم عبارتند از :مهارتهایی برای بهبود بی تصمیمی و ناتوانی در تصمیم گیری ،روابط انسانی ،هوش و موقعیت یابی .

مطالعات انجام شده بر پایه آموزش‌های اولیه نسبی و وظایف آموزشی سطح بالاتر در زمینه وظایف اجرایی صورت گرفتند .

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران