در صورتی که جواب آزمایشات شما برای  سل نهفته مثبت باشد ، ممکن است پزشکتان داروهای پیشگیرانه  از بروز  نوع فعال سل  را تجویز کند  .تنها نوع مسری سل (نوع فعال) بر شش ها تاثیر می گذارد  .بنابراین در صورتی که از تغییر نوع بیماری خود به حالت فعال پیشگیری نمایید ، دیگر موجب انتقال بیماری سل به اطرافیانتان نخواهید شد .

 

از خانواده و دوستان خود مراقبت کنید

 

در صورتی که به سل مبتلا شده اید ،از سرایت ان به دیگران جلوگیری کنید .پس از چند هفته دارو درمانی ،حالت مسری این بیماری از بین خواهد رفت .با رعایت این موارد میتوانید از سرایت بیماری به اعضای خانواده خود پیشگیری کنید :

در خانه بمانید : در طی چندین هفته اغازین درمان سل ،سر کار یا به مدرسه نروید و یا با دیگران در یک اتاق نخوابید .
 هوای اتاقتان را تهویه کنید :میکروب های این بیماری به راحتی در فضای های  کوچک پخش میشوند و این در حالی است که هوای ان قسمت به خوبی تهویه نمیشود  .در صورتی که هوای بیرون خیلی سرد نیست ،میتوانید پنجره را باز گذاشته  و از پنکه ای به منظور خروج هوای داخل به بیرون استفاده نمایید .

دهانتان را بپوشانید :در هنگام سرفه یا عطسه یا خندیدن دهانتان را با دستمالی بپوشانید و ان دستمال را در کیف خود گذاشته  و سپس آنرا دور بیندازید .

از ماسک استفاده نمایید :استفاده از ماسک های جراحی در طی سه هفته اغازین درمان  و به هنگام حضور در محیط های جمعی میتواند احتمال شیوع ا این بیماری را کاهش دهد .

 

تمام داروهایتان را مصرف کنید

 

این بخش مهم ترین گامی است که شما میتوانید به منظور  حفاظت از خود و دیگران در برابر بیماری سل بردارید .زمانی که شما زود هنگام مصرف  دارو ها را قطع میکنید و یا دوز هایتان را  منظم مصرف نمیکنید ،باکتری سل  میتواند جهش یابد و در این صورت در برابر بیشتر انواع داروهای درمانی سل مقاوم خواهد شد .انواع  بازمانده از این باکتری ها با سختی خیلی بیشتری درمان میشوند .

 

واکسیناسیون

 

معمولا در کشور هایی که شیوع این بیماری زیاد است ،کودکان با واکسن باسیلوس کالمته گوئرین یا BCG واکسینه میشوند  تا از بروز انواع شدید سل در کودکان پیشگیری شود .این واکسن برای مصارف عمومی در امریکا  توصیه نمیشود  زیرا تاثیر چندانی در بزرگسالان ندارد . ده ها نمونه ی دیگر از واکسن های نوین سل   مراحل مختلف ازمایش و توسعه را طی میکنند .

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران