مطالعات جدید نشان میدهند که انفولانزا بیش از تب و زکام برای بیماران قلبی رعب اور است زیرا ویروس انفولانزا میتواند باعث بروز حملات قلبی شود .

از آنجایی که شیوع انفولانزای خوکی در دنیا در حال افزایش است ،متخصصان پیشنهاد میکند که افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی واکسن های منظم انفولانزا و انفولانزای خوکی را دریافت نمایند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری بعمل اید .

البته پزشکان عنوان کردند که خطر انفولانزای خوکی بیش از انفولانزای معمول نیست ولی بیماران قلبی عروقی باید واکسن های متناسب را دریافت کنند زیرا شیوع انفولانزا بیشتر از قبل است .

محققان بریتانیایی مطالعات انجام شده بروی 39 بیمار قلبی را ارزیابی کرده و ارتباطی جامع بین بیماری‌های قلبی و انفولانزا یافتند .تحقیقات نشان میدهند که حدود نیمی از مرگ های ناشی از انفولانزا ،به دلیل بیماری‌های قلبی بروز کردند .

 

درواقع این اخبار کاملاً روشن و واضح هستند و در صورتی که پزشکان بتوانند افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را قانع کنند که واکسن های انفولانزا دریافت نمایند ،وضعیت بهبود خواهد یافت .

فقط حدود یک سوم از آمریکایی ها به طور منظم واکسینه می‌شوند .

پزشکان از مدتها پیش می‌دانستند که ویروس انفولانزا میتواند باعث وخامت بیماری‌های فرد شود و بیماران قلبی عروقی نسبت یه سایرین آسیب‌پذیری بیشتری در برابر شیوع انفولانزا دارند .ویروس انفولانزا قادر است تا التهابی در بدن و به طور معمول در ریه ها بوجود آورد .ولی تورم قلبی و یا شریانهای کرونر هم ممکن است بر اثر ویروس نام برده بوجود اید .در نهایت ممکن است این تورم به نابودی خطرناک لخته های خونی و در نهایت حملات قلبی منجر شود .

زمانی که یک فرد مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی ،دچار انفولانزا می‌شود ،به میزان بیشتری در معرض پیامدهای ناشی از آن مانند ذات الریه و عفونت قرار میگیرد .

ما می‌دانیم که واکسن انفولانزا در پیشگیری از ابتلا به این بیماری مؤثر است ،بنابراین میتواند در عدم ابتلا به پیامدهای ناشی از آن مؤثر باشد .بررسی نمونه‌ای از مطالعات انجام شده نشان میدهند که میزان بروز حملات قلبی در میان بیماران قلبی که واکسن مربوطه را دریافت نموده اند ،کمتر از سایرین است .

ویروس انفولانزا میتواند به عنوان محرکهای حملات قلبی در افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی عمل نماید .

در‌واقع انفولانزا باعث بروز زودهنگام وقایعی می‌شود که در هر صورت اتفاق می‌افتادند .ضعف و کاهش توانایی ویروس انفولانزا نیز با کاهش امکان برز حملات قلبی همراه است .

متخصصان هنوز نمیدانند که ارتباطی بین ویروس انفولانزا و بیماری‌های قلبی در افراد سالم نیز وجود دارد یا خیر ؟ولی آن‌ها باور دارند که ویروس نام برده قادر است تا باعث بروز حملات قلبی در بعضی از افراد شوند و این در حالی است که نشانه‌های بیماری‌های قلبی در آن‌ها وجود ندارد و فقط فاکتورهای ریسکی مانند فشار خون بالا و یا اضافه وزن را دارند .

این مسأله برای بیماران قلبی کاملاً روشن بوده و ارتباط بین ویروس انفولانزا و بیماری‌های قلبی برای آن‌ها اثبات شده است .

مدت زیادی انفولانزا مورد توجه قرار نگرفته است ولی بابد به آن به اندازه کلسترول و یا فشار خون اهمیت داد .

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران