هر زنی که باردار میشود باید شیوه زندگی خود را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت لزوم، جهت حفاظت از سلامت جنین، تغییراتی را ایجاد کند. چنانچه به مصرف داروی خاصی وابستگی دارید، نه تنها به خاطر سلامت خود، بلکه برای سلامت جنین باید به دنبال راه حل مناسبی باشید.

 

داروهای مورد سوء مصرف متداول

داروهای مخدر:
این داروها بطور موقتی برای تسکین درد تجویز میگردند و گاهی نیز بعنوان آرام بخش، قبل از بیهوشی مورد استفاده قرار میگیرند. اسامی رایج این گونه داروها عبارتند از مرفین، کدئین، هیدروکودون (ویکودین)، مپریدین (دمرول) و اکسی کدون (اکسی کونتین، پرکوست).

داروهای ضد افسردگی و اختلالات دستگاه عصبی مرکزی:
این داروها جهت درمان اضطراب و اختلالات خواب تجویز میشوند. این گونه داروها به دو دستهء باربیتورات ها و بنزودیازپین ها تقسیم بندی میشوند. اسامی متداول این داروها عبارتند از مفوباربیتال (مبارال)، پنوباربیتال سدیم (نمبوتال)، آلپرازولام (زاناکس)، دیازپام (والیوم)، لورازپام (اکتیوان) و کلرودیازپوکساید HCI (لیبریوم).

داروهای محرک:
این داروها جهت درمان حمله خواب و کمبود توجه یا بیش فعالی (ADHD) تجویز میگردند. اسامی متداول داروهای محرک عبارتند از دگزامفتامین (دگزدرین یا آدرال) و متیل فنیدات (ریتالین).

 

داروهای تجویزی چگونه به جنین آسیب وارد میسازند؟

هر چیزی که یک زن باردار میبلعد، تاثیر بالقوه ای بر جنین دارد. حال ممکن است این تاثیر مثبت باشد یا منفی. اکسیژن و مواد مغذی که دارای تاثیر مثبتی هستند، از جفت عبور کرده و به جنین میرسند.
هرگونه دارویی که توسط مادر مصرف شود نیز از جفت عبور کرده و به جنین میرسد. اثرات هر دارو بر روی جنین در حال رشد، تا حد زیادی به مرحله بارداری بستگی دارد.
مصرف داروهای تجویزی میتواند منجربه بروز مشکلات زیر در دوران بارداری شود:

  •     انقباض رحم که میتواند بر جریان خون جنین تاثیر بگذارد یا منجربه زایمان زودرس شود.
  •     ایجاد تداخل در رشد طبیعی پیش از تولد که میتواند به نقایص مادرزادی یا مرگ جنین منجر شود.
  •     ایجاد تداخل در عملکرد جفت که تامین کننده اکسیژن و مواد مغذی برای جنین است و منجربه رشد نکردن و کم وزنی نوزاد میگردد.

 

چگونه متوجه سوء مصرف دارو در خود شوم؟

  •     اگر بیش از میزان تجویز شده دارو مصرف میکنید
  •     اگر طولانی تر از مدت تعیین شده دارو مصرف میکنید
  •     اگر دارو را به غیر از مورد تجویز شده، در موارد دیگر نیز مصرف میکنید
  •     اگر دارویی که برای فرد دیگری تجویز شده است را مصرف میکنید
  •     اگر دارو را به همراه الکل، مواد مخدر یا سایر مواد اعتیاد آور مصرف میکنید

در معرض خطر قرار دارید و باید فورا بررسی شوید.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران