محققان به تازگی دریافته اند که بیشتر افراد مبتلا به فیبرومیالژیا از روش های جایگزین به منظور بهبود درد استفاده میکنند  و طب  سوزنی – یک روش سنتی چینی که برای کاهش درد استفاده میشود،نیز جزئی از همین متد هاست.

بنا بر مطالعات انجام شده،طب سوزنی میتواند خستگی و اضطراب ناشی از فیبرومیالژیا را کاهش دهد و تاثیرات  این روش هم تا 7 ماه پس از درمان باقی می مانند .

دیوید پی مارتین 50 نفر از بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا مورد بررسی قرار داد و نیمی از انان با طب سوزنی و نیمی دیگر با سایر روش ها درمان شدند و هیچ کدام از افراد گروه  اطلاعی  از روش درمانی به کاربرده شده نداشتند.

بیماران 6 جلسه درمانی را در طی 2 تا 3 هفته گذراندندو بلافاصله پس از درمان،یک ماه بعد و سپس 7 ماه بعد سوالاتی از انها در خصوص علائم شان پرسیده شد.

با توجه به پاسخ های بیماران به پرسشنامه تاثیرات فیبرومیالژیا  مشخص شد که طب سوزنی میتواند یک ماه پس از درمان علائمی  همانند خستگی و اضطراب را کاهش دهد و این در حالی است که در گروههای دیگر این بهبود مشاهده نشد .

در این پرسشنامه سوالاتی در خصوص درد،گرفتگی،اختلالات فیزیکی و افسردگی و ضعیت سلامتی فرد  هم وجود داشت ولی پاسخ های داده شده به این سوالات توسط گروه درمانی شده توسط طب سوزنی و گروه دیگر هیچ تفاوتی وجود نداشت.پرسشنامه درد هم هیچ تفاوتی را در بین دو گروه نشان نداد.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران