چربی ها بطورکلی انرژی ذخیره شده هستند که بدن از طریق یک سری  فرآیندهای پیچیده متابولیک آنها را تبدیل به انرژی قابل استفاده برای ماهیچه ها و بافت های دیگرمی کند.  این فرآیند باعث کوچک شدن سلول های چربی می شود.
این فعالیت های  سوخت و ساز بدن را با تولید گرما به  حفظ درجه حرارت بدن کمک می کند و مواد زائد را می سوزاند و ازبین می برد.  این مواد زائد شامل آب و دی اکسید کربن است که ازطریق ادرار و عرق و همچنین  دفع و یا بازدم از ریه ها دفع می شوند.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران