وضعیت آلودگی هوا فقط درخارج ازخانه نیست بلکه حقیقت این است که هوای داخل منازل، ادارات و محیط های داخلی دیگرمی تواند آلوده ترازهوای بیرون باشد.  

هوای داخل خانه ممکن است به علت وجود آلاینده های موجود درهوا، سرب درگرد و غبارخانه، مواد شیمیایی معطرموجود درپاک کننده های خانگی، شامپوی فرش و ... آلوده باشد.  

علاوه براینها کرم های میکروسکوپی موجود درگرد و غبارنیزحساسیت زا هستند.  انگل های حیوانات خانگی نیزیکی دیگرازعلل آلودگی است.  حتی اگرشما حیوان خانگی نداشته باشید اما درتماس با صاحب یک حیوان خانگی باشید ممکن است این انگل ها به شما منتقل شوند.

 کودکان، افراد مبتلا به آسم و افراد مسن ممکن است بخصوص به آلاینده های داخلی حساس باشند  اما سایرعوارض  مؤثربرسلامتی سال ها بعد و درصورت  قرار گرفتن مداوم  در معرض این آلاینده ها ظاهرخواهد شد.
آلرژن ها و محرک های موجود درمحیط های داخلی بسیار مهم ترازمحرک های بیرون هستند.  از آنجایی که خانه های مدرن نفوذ ناپذیرهستند این محرک ها نمی توانند به راحتی خارج شوند.  

روش های پیشگیری ازآلودگی هوا درمحیط های داخلی

با استفاده از ایرکاندیشن می توانید ازمیزان آلودگی موجود درمحیط های داخلی و منازل پیشگیری کنید.

مطمئن باشید  استفاده از جارو برقی با مکش قوی، برس های دوار و فیلتر میزان گرد و غبار و دود اگزوز وسایل نقلیه  در مناطقی پرترافیک   به کاهش آلودگی کمک می کند.  تمیزکردن دیوار، لبه  فرش، مبلمان و

سایرقسمت هایی که باعث تجمع گرد و غبارمی شود را فراموش  نکنید. 

برای کسب نتیجه بهترهفته ای  دو بار یا بیشتر جاروبرقی بکشید و فراموش نکنید که  فیلتر آن را بطورمنظم تمیزکنید.

ماپ کشیدن و گرد گیری بعد ازجاروبرقی گرد و غبارباقیمانده را ازبین می برد.   ماپ های میکروفایبرجدید گرد و خاک بیشتری را بخود جذب می کنند.

قراردادن جلودری دربیرون ازخانه باعث می شود که  مواد آلاینده، خاک، آفت کش ها و سایرآلاینده ها کمتروارد خانه شود.  
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران