حقایقی درمورد آلودگی هوا!!!!
دودی که بربالای شهرها است بارزترین علامت آلودگی هوا است.  اما آلودگی  انواع مختلفی دارد.  برخی ازانواع آلودگی نامرئی هستند و موجب گرم شدن کره زمین می شوند.  

بطورکلی هرماده ای که توسط انسان وارد آتمسفر شود و اثرات مخربی بر موجودات زنده و محیط زیست داشته باشد بعنوان عاملی برای  آلودگی هوا  معرفی می شود.

آلودگی هوا روزافزون شده
دی اکسید کربن  یک گاز گلخانه ای وآلاینده اصلی گرم شدن کره زمین است.    هر چند که موجودات زنده نیزهنگام تنفس  دی اکسید کربن تولید می کنند اما میزان زیادی ازدی اکسید کربن به عنوان یک آلاینده توسط اتومبیل ها، هواپیماها، نیروگاه های برق و دیگر فعالیت های انسانی ازجمله سوزاندن سوخت های فسیلی مانند بنزین و گاز طبیعی تولید می شود.    

میزان دی اکسید کربنی که درنتیجه فعالیت های مشابه در 150 سال گذشته به اتمسفر وارد شده بیش ازمیزان دی اکسید کربنی بوده که طی صدها سال گذشته وارد جو شده است.    

سایرگازهای گلخانه ای
سایر گازهای گلخانه ای شامل متان و کلروفلوئوروکربن ها (CFCs)هستند که اثرات مخربی برروی لایه ازن دارند.   متان توسط  منابعی مانند مرداب ها و گاز منتشر شده توسط دام تولید می شود.  گاز کلروفلوئوروکربن برای یخچال و پیشرانهای آروسل استفاده می شود.   

آلاینده دیگر درارتباط با تغییرات  آب و هوایی دی اکسید گوگرد است.   دی اکسید گوگرد و مواد شیمیایی نزدیک به آن عامل اصلی باران های اسیدی شناخته شده اند.  

هنگامی که دی اکسید گوگرد و مواد شیمیایی نزدیک به آن دراتمسفرمنتشرشوند موجب انعکاس نورمی شوند.  انعکاس نورموجب می شود نورخورشید به زمین نرسد و زمین سرد بشود.     

 فوران آتشفشان ها می تواند مقدار زیادی دی اکسید گوگرد را با فشار وارد اتمسفر کند.  سرمای ناشی ازآن تا سالها  باقی می ماند.   در واقع امروزه  آتشفشان ها  منبع اصلی دی اکسید گوگرد در جو  هستند.


راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا 
کشورهای صنعتی  تلاش کرده اند تا سطح دی اکسید گوگرد، مه دود و دود را  کاهش دهند تا سلامتی انسان ها بخطرنیفتد.  اما نتیجه غیرقابل پیش بینی این تلاش ها گرمترشدن کره زمین بعلت کاهش  سطح دی اکسید گوگرد بود.

تنها دی اکسید گوگرد ناشی ازفوران آتشفشان است که می تواند با مسدود کردن نور خورشید ازگرم شدن سیاره زمین پیشگیری  کند.   

اثرسایرگازهای گلخانه ای درجوموجب تولید گرمای بیشترمی شود.

برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین  اقدامات مختلفی باید انجام شود.  استفاده کمترازاتومبیل های شخصی و پرواز کمتر، بازیافت و حفاظت ازمنابع طبیعی  میزان تولید دی اکسید کربن توسط انسان را کاهش می دهد.    
در مقیاس بزرگتر دولت ها اقداماتی برای محدود کردن تولید گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای تصویب کرده اند.  همچنین اقداماتی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی  با هدف نهایی ممانعت ازافزایش دمای کره زمین بیش از2 درجه سانتیگراد انجام داده اند.    

راهکاردیگر مالیات گرفتن از منابع انتشار کربن و افزایش قیمت بنزین است.  بطوری که هم اشخاص و هم شرکت ممانعت هایی  برای مصرف  انرژی داشته باشند و آلودگی کمتری ایجاد کنند.  

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران