انواع مختلف تشنج ممکن است واکنش های مختلفی نیاز داشته باشند. در ادامه به رایج ترین انواع تشنج ها در کودکان و عکس العمل های لازم برای آنها می پردازیم.

حمله صرعی تونیک کلونیک یا  Grand mal (از دست دادن آگاهی): 

 1. کودک را از اشیاء داغ، نوک تیز وسخت دور کنید. یک وسیله نرم زیر سر کودک بگذارید. 
 2. کودک را به پهلو بخوابانید تا راه تنفسی وی باز باشد.
 3. در این مواقع چیزی در دهان کودک نگذارید و در زمان تشنج یا فورا پس از آن دارو یا نوشیدنی به کودک ندهید.
 4. سعی نکنید زبان کودک را نگاه دارید، جرا که بلعیده نمی شود. 
 5. مانع حرکات کودک نشوید. 
 6. نسبت به بازگشت هوشیاری کودک اطمینان حاصل کنید.  

معمولا نیازی به تماس با اورژانس نیست، چرا که تشنج پس از یک تا دو دقیقه بهبود می یابد. 

اگر اولین بار است که کودک دچار تشنج می شود، یا چند بار پشت سر هم به تشنج مبتلا می شود و یا تشنج بیش از 5 دقیقه طول کشید و یا پس از اتمام آن هوشیاری کودک بازنگشت به اورژانس اطلاع دهید. 

صرع کوچک یا Petit mal (از دست دادن آگاهی): 

 

 • به دقت کودک را زیر نظر داشته باشید. اطمینان پیدا کنید که وحشت زده و یا گیج نیست. 
 • سعی کنید تعداد دفعات تشنج را شمرده و آنها را ثبت کنید. 

صرع جزئی (بدون از دست دادن آگهی):

 • به دقت کودک را زیر نظر داشته باشید. اطمینان پیدا کنید که وحشت زده و یا گیج نیست.
 • اگر نوع تشنج تغییر کرد و به یکی از دو حالت بالا تبدیل شد، دستورالعمل های بالا را دنبال کنید. 

صرع جزئی ( از دست دادن آگاهی): 

 • با آرامی و خونسردی با کودک و همچنین کودکان اطراف صحبت کنید. 
 • اگر کودک در حال راه رفتن است، او را به آرامی به مکان امن هدایت کنید. 
 • تا اتمام تشنج نزد کودک بمانید و اطمینان حاصل کنید که وی هوشیاری کامل خود را به دست آورده است و می تواند صحبت کند.

تشنج میوکلونیک (از دست دادن هوشیاری): 

 • با آرامی و خونسردی با کودک و همچنین کودکان اطراف صحبت کنید.
 • اگر کودک در حال راه رفتن است، او را به آرامی به مکان امن هدایت کنید. 
 • تا اتمام تشنج نزد کودک بمانید و اطمینان حاصل کنید که وی هوشیاری کامل خود را به دست آورده است و می تواند صحبت کند.
 • اگر تشنج اولین بار است که اتفاق می افتد، معاینه کامل پزشکی پیشنهاد می شود. 

پرش های میوکلینیک (بدون از دست دادن آگاهی):

 • به کودک اطمینان خاطر بدهید و میزان مصدومیت کودک را بررسی کنید. 
 • اگر تشنج اولین بار است که اتفاق می افتد، معاینه کامل پزشکی پیشنهاد می شود.

 بی صدا (Atonic):

 • به کودک اطمینان خاطر بدهید و میزان مصدومیت کودک را بررسی کنید. 
 • در این مورد معاینه کامل پزشکی پیشنهاد می شود.

 تشنج در نوزادان: 

 • در هنگام رخ دادن تشنج نوزاد را آرام کنید. 
 • فورا به پزشک مراجعه کنید. 
   
نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران