شکستگی آلت تناسلی بسیارنادراست اما اگرآلت آسیب دیده باشد ممکن است درهنگام نعوذ دچارشکستگی بشود.  آلت تناسلی درهنگام نعوذ پرازخون است و اگردراین زمان خمیده باشد و یا فشاری به آن وارد شود، ممکن است بشکند. 

درصورت آسیب به آلت ممکن است یکی ازدو لوله یا سیلندری )کورپوس کاورنوزوم( که مسئول نعوذ هستند باعث شکستن آلت بشوند.

تروما اغلب پس از آسیب تصادفی در طول مقاربت رخ می دهد، اما ممکن است به علت استمناء تهاجمی  و یا درنتیجه خم شدن یا فشارآلت اتفاق بیفتد.  

شکستگی آلت تناسلی مرد آسیب دردناکی است.  علائم ممکن است شامل شنیدن صدای ترک خوردگی، از دست دادن سریع نعوظ و یا به علت کبودی آلت تناسلی درنتیجه بازگشت خون داخل سیلندربه بدن باشد.   گاهی اوقات اگرلوله ادراری  آسیب ببیند  ممکن است در ادرار مرد خون دیده شود.

شکستگی آلت تناسلی نیاز به توجهات  فوری پزشکی دارد.  آسیب معمولاً با معاینه فیزیکی تشخیص داده می شود.  دراین صورت جراحی ترمیمی توصیه می شود.

شکستگی آلت تناسلی ممکن است در صورت عدم درمان  منجربه تغییر شکل آلت تناسلی و یا عدم توانایی دائم به نگه داشتن نعوظ  و اختلال  در رابطه جنسی (اختلال نعوظ) منجر شود.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران