درمان زخم بستر بر پیشگیری از درد ومقابله با بدتر شدن زخم و ایجاد پوست سالم متمرکز است.  

انجام مراحل زیربه التیام  زخم بسترکمک می کند:  
•    فشاررا ازروی منطقه زخم بردارید.  تغییر موقعیت بدن و تقسیم گسترش وزن بدن به طور مساوی برروی  تشک مخصوص،  کفش مخصوص و یا مراقبت های دیگربه این کارکمک می کند.
•    تمیزنگه داشتن زخم  و پوشاندن آن با گازیا باندی که پزشک تجویزکرده است .  زخم نباید کاملاً خشک باشد.   
•    بافت سالم اطراف زخم بستر را تمیز و خشک نگه دارید.
•    رعایت  رژیم غذایی سالم با پروتئین کافی برای کمک به التیام پوست  

ممکن است پزشک بافت مرده زخم را بمنظور تسریع در بهبودی  بردارد.  باکتری ها می توانند در بافت مرده عفونت و رشد می کنند.   اگر دچار عفونت شوید ممکن است نیازبه مصرف آنتی بیوتیک داشته باشید.   
زخمهای بستر شدید   با عمل جراحی درمان می شود.    پیوند پوست روشی است که ممکن است  به رشد پوست جدید  در محل زخم منجرشود.

چگونه می توان از ایجاد زخم بستر جلوگیری کرد؟
اگر شما در معرض خطرابتلا به زخم بسترهستید، راهکارهای بسیاری  برای  جلوگیری از زخم بستروجود دارد.  مهم این است که مراحل درمان را پیگیری کنید و اگربتنهایی نمی توانید اززخم مراقب کنید ازیکی ازاطرافیان خود کمک بگیرید.   

دریک وضعیت نمانید و مرتب جابجا شوید.   
•    هردوساعت یکبارموقعیت خود را درتخت تغییربدهید.  طوری جابجا شوید که پوستتان جمع نشود.   
•    اگرروی صندلی چرخدار یا هرنوع دیگر صندلی نشسته اید  هر 15 دقیقه  وزن خود را روی یک قسمت دیگربیندازید.
•    مواظب باشید درهنگام خواب چه درتخت و چه درصندلی ملافه زیرپایتان سرنخورد. 

مراقبت ازپوستی که به زخم بسترمبتلا است:  
•    پوست خود را تمیزنگه دارید و مانع ماندن عرق، ادرار، مدفوع روی پوست شوید.   پوست را  با صابون ملایم و آب گرم (نه داغ) شستشو دهید.  ازمالش بیش از حد  پوست خودداری کنید.
•    اگر مشکل  کنترل روده یا مثانه دارید پس ازتمیزکردن پوست  از یک کرم یا لوسیون  برای محافظت از پوست خود در برابر رطوبت استفاده کنید.
•    اگر پوستتان خشک است  از کرم مرطوب کننده یا لوسیون برای حفظ پوست خود از خشک  شدن و ترک خوردگی استفاده کنید.
•   هر روز پوست خود را بررسی کنید.    به نواحی استخوانی مانند باسن، آرنج، زانو و پاشنه پا و قسمت های چین خورده پوست بیشترتوجه کنید.  

رعایت رژیم غذایی  سالم
•    خوردن غذاهای سالم با پروتئین کافی  و مقدار زیادی مایعات  می تواند به بهبود  پوست آسیب دیده  و رشد پوست جدید کمک کند.
•    حفظ وزن مناسب -  افزایش وزن و از دست دادن وزن احتمال زخم بستررا افزایش می دهد.  
•    سیگار کشیدن پوست را خشک می کند و جریان خون پوست را کاهش می دهد.

مشورت با پزشک درمورد استفاده از پد و کوسن  
•    پد های  بخصوصی برای قرار دادن برروی تشک وجود دارد که باعث می شود فرم قرارگیری بدن راحت ترباشد  و فشار برمناطق خاصی از بدن را کاهش میدهد.  
•    استفاده ازپدهای میان خالی ممکن است باعث تشدید فشاربرروی زخم بستر بشود.    

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران