شاید شنیده باشید که وقتی گرسنه هستید نباید ازفروشگاه های مواد غذایی خرید کنید.  دراینصورت بهترنیست که قبل ازوارد شدن به فروشگاه یک آدامس بدون قند دردهانتان بگذارید؟

جویدن آدامس احساس گرسنی را کاهش می دهد و شما تمایل کمتری به خریدن غذاهای بدرد نخورمانند چیپس ازخود نشان می دهید. 

بجای آن گزینه های سالمترمانند خرید سبزیجات را انتخاب می کنید.

هنگام غذا خوردن چه درخانه و چه دررستوران ابتدا بشقاب خود را با غذاهای سالم مانند سبزیجات و غلات سبوس دارپرکنید. 

برای خرید مواد غذایی پول نقد پرداخت کنید.  زیرا پرداخت هزینه خرید هله هوله با کارت های اعتباری ازنظرروانی آسانتراست. 

 برای مثال، وقتی به دبیرستانی ها گفته شد  برای خرید مواد غذایی کمتر سالم مانند شیرینی و شکلات پول نقد پرداخت کنند، آنها پس ازکمی فکر کردن گزینه های سالمتری را انتخاب کردند.  

برنامه های آشپزی تلویزیون را نگاه نکنید! اگررژیم دارید بهتراست ازتماشای برنامه های تلویزیونی درمورد تهیه اسنک و میان وعده ها خودداری کنید. 

ازظروف آبی رنگ استفاده کنید!  باورکنید یا نه اما این حقیقت دارد که رنگ ظروف غذا خوری درمقدارغذایی که می خورید تأثیردارد. 

هرچقدررنگ غذا با ظرفی که درآن سرو می شود با هم همخوانی داشته باشد شما غذای یشتری خواهید خورد. 

استفاده از کاسه و بشقاب کوچکتر!

اندازه ظرفی که برای غذا خوردن انتخاب می کنید این پیش آگاهی را به مغزشما می دهد که چه مقدارغذا خواهید خورد. هرچه بشقاب بزرگتر، غذا بیشتر!   

قبل ازخوردن کمی تأمل کنید!  غذا خوردن به دلیل خستگی باعث می شود که بدون کنترل بخورید.  پس بهتراست دراین مواقع خوردن را به تأخیربیندازید.  برای 5 تا 10 دقیقه  خود را به کاردیگری سرگرم کنید و اگرپس ازاین زمان هنوز هم میل به خوردن داشتید آن وقت بسراغ غذا بروید.

تنقلات را دورازدید خود بگذارید!  مواد غذایی مانند آب نبات، چیپس و خوراکی های مشابه را دورازدسترس بگذارید تا کمتربخورید.

همیشه پرس کوچک غذاها را انتخاب کنید! هرچه ظرف غذای شما بزرگترباشد بیشتروسوسه می شوید که زیاد بخورید.  حتی اگرسیرباشید و یا غذا خوشمزه نباشد.

آهسته غذا بخورید!  لقمه های کوچک بردارید.  غذا را به آرامی بجوید و بین برداشتن هردو لقمه تأمل کنید.  اگراین مراحل ساده را رعایت کنید، کاهش مصرف کالری خواهید داشت.

 

 

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران