پوست انسان  به خصوص درمناطق صورت، گردن، کمر و قفسه سینه ازصدها هزارمنفذ میکروسکوپی که همان فولیکول مو است پوشیده شده. 

هیچکس بدرستی نمیداند که چرا گاهی این فولیکول ها سلول بیش ازحد تولید می کنند و یا مسدود میشوند.  

درنتیجه این انسداد، سبوم یا چربی پوست که بطورمعمول درسطح پوست تخلیه می شود درفولیکول بدام می افتد و باکتری ها شروع به رشد می کنند. 

همه جوش ها درابتدا ازنوع میکروکومدون یا سرسفید هستند. 
 
چند نوع آکنه وجود دارد؟
دو نوع اصلی آکنه وجود دارد.  

•    آکنه غیرالتهابی :  میکروکومدون یا جوش سرسفید که ممکن است بخودی خود ازبین برود و یا تبدیل به جوش غیرالتهابی سرسفید یا سرسیاه بشود. 

انواع آکنه غیرالتهابی:

جوش سرسفید
وقتی که باکتری و چربی یا سبوم درزیرپوست بدام می افتند یک جوش سرسفید تشکیل میشود.  جوش سرسفید گاهی آنقدرکوچک است که با چشم غیرمسلح دیده نمیشود.  

جوش سرسیاه
وقتی منافذ صورت بازمیشود و چربی به همراه ملانین (رنگدانه پوست) با اکسیژن ترکیب میشود تبدیل به جوش سرسیاه یا قهوه ای میشود. 

دانه های سرسیاه با شستن صورت ازبین نمیرود و مدت های طولانی روی پوست باقی می ماند تا زمانی که محتویات آن به آرامی تخلیه شوند. 

•    انواع آکنه التهابی : جوش های سرسیاه یا سرسفید محتویات خود را برروی سطح پوست تخلیه می کنند اما اگر دیواره فولیکول درزیرپوست پاره شود، آکنه التهابی میشود. 
انواع آکنه التهابی:

کورک
اگر دیواره فولیکول درزیرپوست پاره شود، کورک بوجود می آید.  سلولهای سفید به این قسمت هجوم می آورند و التهاب بروزمی کند. 
 
جوش چرکی
چند روز پس از هجوم سلولهای سفید و رسیدن آنها به سطح پوست جوش چرکی پدیدارمیشود. 

کیست  
گاهی اوقات یک واکنش التهابی شدید می تواند منجربه ضایعات بسیار بزرگ پر از چرک شود.

ندول
وقتی فولیکول درزیرپوست می ترکد باعث التهاب شده و درتماس دردناک است. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران