مو ها درطول زندگی همیشه رشد میکنند.  هورمون ها و ساختارژنتیکی افراد علت الگوی رشد موها میباشد.  قویترین هورمون مردانه تستوسترون است که باعث تحریک رشد مو درصورت و بدن میشود.  
بطورکلی هرچه تستوسترون یشتری دربدن ترشح بشود، موهای صورت و بدن سریعترو ضخیمتررشد خواهند کرد. 

درسن بلوغ و دردهه بیست سالگی موهای بدن افزایش پیدا می کنند.  اما تغییر الگوی رشد مو در شانه ها و کمرمردان  نگران کننده است. 

میزان نرمال تستوسترون در بسیاری از مردان متفاوت است و درصورتیکه میزان تولید تستوسترون کم یا بیش ازحد باشد باید به پزشک مراجعه کرد.  

درمورد رشد موها  تعداد اندکی ازآقایان ترجیح میدهند که از استروژن برای درمان استفاده کنند.  چون مصرف استروژن اثرات منفی برمیل جنسی آقایان دارد.  
هورمون استروژن تنها درمواردی استفاده میشود که مردی میل به تغییرجنسیت داشته باشد.  هورمونهای زنانه بطورکلی دربدن این افراد موجود میباشد. 

استروژن و مسدود کننده تستوسترون تنها گزینه برای کاهش رشد مو در مردان است.

الگوهای رشد موی مردانه  معمولاً به وراثت نسبت داده میشود.  حتی اغلب اگرتنها یک مرد در یک خانواده  دچار رشد بیش از حد مو باشد. 
ممکن است ژن حامل آن ازطرف مادروجود داشته باشد و یا شاید دریک نسل دیده نشود.

مردانی که ورزش بدنی سازی کارمیکنند و استروئید مصرف می کنند نباید ازدیدن افزایش موهای کمرخود متعجب بشوند. 
موهای بینی و گوش این افراد ضخیم میشود.  ابروهایشان پرپشت ترشده و ازهمه بدتراین است که خط موهای سرعقب میرود.

رایج ترین درمان برای این مشکلات درمان با لیزر یا الکترولیزاست.  اما شروع درمان نیازبه ارزیابی فرد برای تعیین علت میباشد و اینکه آیا پس ازدرمان رشد زیادی موها متوقف خواهد شد یا خیر.
رشد موهای گوش و بینی در بعضی ازمردان دردهه 50 یا 60 بیشترمیشود. 

افزایش رشد مو در بینی و گوش در میان مردان پیربیشتر است و این مسئله درارتباط با الگوی کچلی مردانه میباشد.   
سطح هورمون دی هیدروتستوسترون که موجب نازک شدن و ریزش موهای سراست،  باعث رشد زیادی و ضخیم ترشدن و تیره ترشدن موهای بینی و گوش میشود.   
 
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران