تورم بیضه براثرآسیب، التهاب و یا عفونت ایجاد می شود. همچنین تورم بیضه ممکن است درنتیجه وجود توده یا کیست دربیضه ایجاد شود.. عوامل دیگری هم برای ورم بیضه وجود دارد. یکی ازعلل شایع ورم بیضه آسیب است که به تورم و التهاب منجرمی شود. تورم درنتیجه آسیب ممکن است دریک یا هردو بیضه اتفاق بیفتد و گاهی با درد و تب همراه می باشد.

عفونت اپیدیدیم و یا عفونت بیضه نیزازعلل شایع ورم بیضه می باشد. کیست اسکروتوم  (spermatocele)، یا رگهای واریسی (واریکوسل) می توانند ازعوامل بزرگ شدن بیضه باشند. 
درموارد نادر، بزرگ شدن بیضه نشانه ای ازسرطان بیضه است. این بیماری معمولا با یک توده بدون درد همراه است. 

عفونت ویروسی اوریون نیز می تواند با ورم بیضه، و نشانه های دیگری نظیرتورم غده های بزاقی، گلودرد، و تب همراه باشد. 
فتق شکمی نیز گاهی با ورم بیضه اشتباه گرفته می شود.

دربرخی موارد ورم بیضه ممکن است نشانه ای از بیماری جدی پیچش بیضه باشد که با درد ناگهان و ورم بیضه شروع می شود و ممکن است با تهوع و استفراغ همراه باشد.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران