گرفتگي عضله به انقباض در يك يا چند ماهيجه بدن بصورت اتفاقي وغير ارادي تلقي ميگردد. اين مشكل ممكن است پس از ورزش و يا در طول شب، حين خواب رخ دهد كه چند ثانيه يا چند دقيقه طول ميكشد كه مشكلي بسيار رايج ست و با درد زيادي همراه است.

گرفتگي عضله بدليل عدم عملكرد صحيح اعصاب اتفاق ميافتد. گاهي اين عدم عملكرد صحيح از مشكلاتي مانند آسيب به نخاع، گرفتگي گردن و كمر نشئت ميگيرد. علل ديگر گرفتگي عضله به شرح زير ميباشد:

  • فشار وارد كردن بيش از حد به ماهيچه
  • كم شدن آب در بدن
  • كمبود و كاهش مواد معدني در تغذيه و بدن
  • نرسيدن خون به ماهيچه

گرفتگي عضله درمان و پيشگيري خاصي ندارد و تنها ميتوان با حركات كششي يا ماساژ ملايم درد آنرا كاهش داد.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران