بستن واژن، عمل جراحي است كه در زنان مسني كه بطور ناخوشايندي رحمشان از حالت طبيعي خارج شده و دچار افتادگي شده است (پروپلاس رحم)، صورت ميگيرد. اين عمل همچنين در زنان مسني كه واژنشان به شدت شل شده و يا در امتداد كانال واژينال پايين آمده است (پروپلاس واژن)، صورت ميگيرد. اين عمل همچنين در زناني كه به يك يا چند بيماري مزمن مبتلا هستند كاربرد فراوان دارد؛ زيرا ساير عمل هاي جراحي ممكن است براي اينگونه افراد مخاطره انگيز باشد.

در اين عمل جراحي كل واژن را بخيه ميزنند؛ بنابراين تنها در زناني صورت ميپذيرد كه ديگر تمايلي به انجام مقاربت ندارند.

عمل جراحي بستن واژن با از بين بردن كل پوشش واژن و از طريق بخيه صورت مي پذيرد. چنانچه فرد، داراي رحم باشد و عمل برداشتن رحم در وي صورت نگرفته باشد، واژن را به اندازه يك سوراخ كوچك (به اندازه 3 الي 4 سانتي متر) باز ميگذارند تا عمل تخليه ترشحات ومايعات از داخل رحم صورت پذيرد.

از آنجاييكه مدت عمل جراحي بستن واژن، نسبتا كوتاه است، معمولا در زناني كه به يك يا چند مشكل پزشكي بلند مدت (مزمن)، از قبيل آسم و مشكلات قلبي مبتلا هستند و بكارگيري ساير روش ها با خطر همراه است، مورد استفاده قرار ميگيرد. 

پس از جراحي بستن مجراي واژن چه اتفاقي مي افتد؟

بطور كلي، در عمل جراحي بستن واژن، از روش بيحسي موضعي يا منطقه اي استفاده ميشود. ممكن است فرد جراحي شده به مدت 1 الي 2 روز در بيمارستان تحت نظارت باشد. فرد پس از گذشت 4 هفته قادر به انجام فعاليت هاي عادي و روزمره خود خواهد بود. فرد بايد تا 2 هفته پس از جراحي، از انجام فعاليت هاي شديد و دشوار خودداري نمايد و به صورت تدريجي سطح فعاليت خود را افزايش دهد.

به چه دليل جراحي بستن مجراي واژن انجام ميشود؟

عمل جراحي بستن واژن جهت اصلاح افتادگي (پروپلاس) رحم يا واژن در زنان مسني كه قادر به انجام مقاربت جنسي نميباشند، صورت مي پذيرد. اين عمل همچنين در زناني كه به يك يا چند بيماري مزمن مبتلا هستند كاربرد فراوان دارد. زيرا ساير عمل هاي جراحي ممكن است براي اينگونه افراد مخاطره انگيز باشد.

انجام اين عمل جراحي تا چه حد موثر است؟

عمل جراحي بستن واژن در درمان افتادگي (پروپلاس) رحم يا واژن بسيار موثر ميباشد. گاهي اين عمل جراحي را همزمان براي درمان بي اختياري ادرار نيز انجام ميدهند.

خطرات عمل جراحي بستن واژن

خطرات و پيامدهاي ناشي از عمل جراحي بستن واژن بسيار نادر است.

نكات قابل ملاحظه در عمل جراحي بستن واژن

نكته اصلي در اين عمل جراحي، سرعت و سادگي اين عمل است. اين روش معمولا بهترين روش درماني براي زناني است كه به بيماري هاي مزمن مبتلا هستند؛ زيرا انجام ساير عمل هاي جراحي پيچيده و گسترده تر ميتواند جان آنها را به خطر بياندازد.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران