وازکتومی یک روش مطمئن و حرفه ای دائمی برای کنترل بچه دارشدن است. این پروسه در هر سنی قابل اجرا است. جراحی وازکتومی معمولا بیش ازنیم ساعت طول نمی کشد و عوارض جانبی بسیارنادری دارد.

این عمل جراحی با بی حسی موضعی انجام می شود و روشی رهایی بخش برای زوج ها ازنگرانی دائمی بارداری می باشد.

احتمال تورم و کبودی درمحل جراحی وجود دارد. با استفاده ازکیسه یخ می توان ازتورم جلوگیری کرد.

وازکتومی هیچگونه اثری برروی تولید اسپرم ندارد و اسپرم ها درفضایی پشت محل وازکتومی تولید می شوند. 

وازکتومی هیچ تأثیری برتوانایی جنسی مردان ندارد. دوران نقاهت درخانه سپری می شود و پس ازیک روز می توان به کار بازگشت.

اما بعضی ازمردان تحمل درد بعد ازجراحی را ندارند. این درد ازهرهزارنفریکی را درگیرمی کند و به نام سندرم  (PVPS) شناخته می شود. سندرم درد پس ازوازکتومی بلافاصله پس ازانجام جراحی اتفاق می افتد و ممکن است بین یکماه تا 7 سال ادامه داشته باشد. تعداد بسیاراندکی ازمتخصصین اورولوژی قادربه درمان این درد هستند. درضمن هیچ راهی برای پیش بینی این درد وجود ندارد.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران