ه در این شرایط بدتر نمی‌شود امیدوارکننده است.

 ۳: خستگی

برای مبتلایان به میسوفونیا شایع است که هنگام خستگی نسبت به صداهای محرک بسیار حساس‌تر باشند. عقل سلیم می‌گوید که هنگام خستگی بهتر است از افراد محرک (و ترجیحا افراد غیرمحرکی که ممکن است صدای محرک ایجاد کنند) دوری کنید، البته اگر امکان داشته باشد. بازهم تکرار می‌کنم، آگاهی از این که ابتلای شما به میسوفونیا الزاما همیشه در این شرایط وخیم‌تر نمی‌شود امیدوارکننده است.

 ۴: حافظۀ لبریز

مبتلایان به میسوفونیا قادرند سال‌ها بعد از روی دادن یک تحریک (و نه الزاما بعد از دعوا و جر و بحثی که با فرد محرک انجام داده‌اند) آن را به یاد بیاورند. این امر نتیجۀ ضربۀ عاطفی صدا بر روان فرد مبتلاست.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران