واژن لوله عضلاني چند كاربردي است كه به طور شگفت آوري قادر به انجام عملكردهايي چون خارج ساختن خون قاعدگي، وارد ساختن اسپرم و غيره ميباشد. عواملي چون زايمان، گرانش، يائسگي، استعمال دخانيات و چاقي ميتوانند تاثير مخربي بر واژن بگذارند؛ اين روند نيز به مرور عضلات كف لگن (عضلات تاشويي كه از كمر به زير شكم متصل است) را تضعيف مينمايد.


برخي علائم و نشانه هاي ضعيف شدن عضلات كف لگن و واژن عبارتند از:

  • تراوش ادرار حين عطسه يا سرفه كردن
  • بي اختياري در دفع گاز
  • برآمدگي و تورم واژن
  • احساس فشار دائمي در لگن
  • بروز سختي و مشكل در تخليه مثانه

خوشبختانه عضلات كف لگن و واژن را نيز ميتوان مانند ساير عضلات بدن با ورزش تقويت نمود. ورزش هايي كه بر روي تقويت اين عضلات تمركز دارند، شامل پلانك، اسكوات، دراز و نشست، و بشين و پاشو ميباشند. اين ورزش ها عضلات كف لگن را بكار ميگيرند، و به همين دليل موثر واقع ميشوند. اما موثرترين روش جهت تقويت اين عضلات "ورزش كگل" ميباشد.

تمرينات كگل به هيچ وجه دشوار نميباشد، اما بيشترين مشكلي كه وجود دارد اين است كه اغلب زنان روش صحيح انجام آنرا نميدانند. بهترين زمان براي يادگيري ورزش كگل، زمان دفع ادرار ميباشد. شروع به ادرار كردن كنيد، سپس ادرارتان را تا 10 ثانيه متوقف سازيد و مجددا ادرار كنيد. عضلاتي كه به واسطه آن ميتوانيد ادرار خود را متوقف سازيد، همان عضلات كف لگن شماست. حال كه روش صحيح انجام ورزش كگل را آموخته ايد، ميتوانيد اين ورزش را بصورت روزانه انجام دهيد. سعي كنيد روزانه 50 مرتبه (10 ثانيه منقبض كردن و سپس رها ساختن عضلات كف لگن) ورزش كگل را انجام دهيد.

از آنجائيكه ميتوانيد اين ورزش را در هر مكاني انجام دهيد، روشي راحت و آسوده محسوب ميگردد. کگل را به بخشی از کار های روزمره خود تبدیل کنید. شما می توانید ورزش کگل را در هر حالتی (نشسته و یا درازکش) و در هر مکانی و به صورت پنهانی انجام دهید. می توانید این تمرینات را با کار های روزانه خود هماهنگ کنید به عنوان مثال هر روز در هنگام چک کردن ایمیل هایتان، در اتوبوس، تاكسي، محل كار و غيره این تمرین را انجام دهید.

چنانچه در انجام تمرینات کگل مشکل دارید، خجالت نکشید و در این زمینه درخواست کمک کنید. پزشک می تواند در یادگیری و انجام روش درست تمرینات کگل به شما کمک کند. ممکن است پزشک برای کمک به شما روش های پزشکی خاص مانند آزمایش بیوفیدبک های زیستی را بكار گيرد.

چنانچه شما تمرینات کگل را درست و منظم انجام دهید، در کمتر از چند ماه نتایج مطلوبی، مانند کاهش نشت ادرار را مشاهده خواهید کرد. سعی کنید این تمرینات را به بخشی از برنامه روزمره خود تبدیل کنید و به صورت دائمی و روزانه انجام دهید.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران