برخی ازنوزادان، زمانی که هنوزدررحم مادرهستند، درمورد تشکیل شدن اندامها و قسمتهای مختلف بدن مشکلاتی دارند. مشکلاتی ازقبیل اینکه بدنشان چگونه کارمی کند و یا غذایی که می خورند چگونه به انرژی تبدیل می شود، اینگونه مشکلات بهداشتی به عنوان نقصهای هنگام تولد شناخته می شوند.

بیش از4 هزارنمونه ازانواع نقصهای مادرزادی وجود دارد. از مشکلات جزئی گرفته که نیازی به درمان ندارند تا آنهایی که سبب معلولیت می شوند و نیازبه درمان دارویی یا جراحی دارند. ازهر33 نوزادی که درایالات متحده به دنیا می آیند یکی ازآنها دارای نقص مادرزادی می باشد. 

اگرنوزادی معلول بدنیا بیاید ، این معلولیت یک نقص مادرزادی ساختاری محسوب می شود. شایعترین نقص ساختاری، نقص قلبی است. نقص های دیگری نیزمانند اسپینا بیفدیا، شکاف کام، پا چنبری و استخوان لگن جابجا شده وجود دارند.

هنگامی که مشکلی درشیمی بدن نوزاد وجود دارد آن را نقص مادرزادی متابولیک می خوانند. نقص متابولیک بدن از تجزیه درست مواد غذایی برای ایجاد انرژی جلوگیری می کند. نمونه ای ازنقص متابولیک شامل بیماری تای ساکسا است. این بیماری کشنده ای است که برروی سیستم عصبی مرکزی تأثیرمی گذارد و همچنین بیماری فنیل کتونوریا، که برروی پردازش پروتئین توسط بدن تأثیرمی گذارد.

 برای افرادی که مایلند بچه دارشوند بسیارمهم است که بدانند ازبرخی ازنواقص مادرزادی می توان جلوگیری کرد. دردوران بارداری یک زن، مصرف اسید فولیک و گرفتن ید به اندازه کافی دررژیم غذایی به بروز بعضی ازانواع نقایص مادرزادی کمک می کند.  اما جالب توجه است که بدانیم اکثر نوزادانی که دارای نقص مادرزادی هستند ازمادر و پدری کاملاً سالم و بدون عوامل خطرمتولد شده اند.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران