اختلالات روانی اختلالاتی هستند که در آنها شخصیت فرد به شدت دچار سردرگمی شده و فرد واقعیت را گم کرده است. زمانی که یک واقعه روانی رخ می دهد، فرد در مورد واقعیت و عدم واقعیت اطمینان خود را از دست داده و معمولا دچار توهم، هذیان، رفتار خارج از محدودیت های پذیرفته شده و تکلم نامنسجم می شود. فرد مبتلا به این علائم گفته می شود که مبتلا به اسکیزوفرنی است. 

توهم یک درک درونی است که مشخص نیست و به شکل بینایی یا شنوایی نمود پیدا می کند. استنشاق بوهای مختلف یا حس طعم های عجیب در دهان توهم های دیگری است که رخ می دهد. توهم به عنوان یک باور غلط و احساس نادرست که فرد به آن مبتلا می شود تعریف شده است. یک توهم بزرگ زمانی اتفاق می افتد که فرد نسبت به زندگی خود دچار باوری می شود که نسبت به آنچه واقعیت دارد، متفاوت است. به عنوان مثال فرد بیمار ممکن است دچار توهم خدا بودن شود. توهم به توطئه نیز زمانی رخ می دهد که فرد معتقد است در بین دیگران شخصی وجود دارد که قصد آسیب رساندن، توطئه و حمله به او را دارد. گرچه این توهم ها به نظر دیگران عجیب هستند، اما برای فرد مبتلا کاملا واقعی به نظر می رسند. 
 

انواع اختلالات روانی

یکی از رایج ترین اختلالات روانی اسکیزوفرنی می باشد. بیماران مبتلا به این بیماری دچار تغییر در رفتار می شوند و توهم و هذیان در آنها بروز می کند که این شرایط بیشتر از 6 ماه طول می کشند. کسانی که دچار این نوع اختلالات می شوند، معمولا در عملکردهای اجتماعی، مدرسه و محل کار دچار مشکل می شوند. 
 

اختلال اسکیزوافکتیو 

افراد مبتلا به اسکیزوافکتیو علائم هر دو نوع از اختلالات قطبی، مانند افسردگی و اسکیزوفرنی، را نشان می دهند. 
 

اختلال اسکیزوفرین

اگر فرد مبتلا به اسکیزوفرنی علائمی را نشان دهد که کمتر از 6 ماه طول بکشند، اختلال اسکیزوفرین تشخیص داده می شود. 
 

اختلال روانی کوتاه مدت

وقتی یک بیمار تنها مدت کوتاهی دچار اختلالات رفتاری ناگهانی می شود، اختلال روانی کوتاه مدت تشخیص داده می شود. ابن اختلال رفتاری معمولا در پاسخ به یک موقعیت استرس زا رخ می دهد و معمولا کمتر از یک ماه طول می کشد. 
 

اختلال هذیانی

برخی بیماران دارای باورهای غلط اما ثابتی هستند، مانند داشتن یک بیماری یا توهم توطئه از طرف دیگران، این افراد مبتلا به اختلال هذیانی می باشند. این اختلال و توهم ها برای حداقل یک ماه باقی می مانند. 
 

اختلالات روانی ناشی از مصرف مواد

گاهی ترک برخی مواد مانند متامفتامین و الکل باعث بروز هذیان و توهم می شود. این حالت اختلال روانی ناشی از مصرف مواد شناخته می شود. 
 

اختلال روانی ناشی از یک بیماری

زمانی که علائم اختلال روانی نتیجه نوعی بیماری هستند که بر روی عملکرد مغز تاثیر می گذارند، مانند تومور مغزی، فرد مبتلا به اختلال روانی ناشی از یک وضعیت پزشکی می باشد. 
 

پارافرنی (Paraphrenia)

پارافرنی در واقع اسکیزوفرنی در افراد مسن می باشد. 
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران