طی ده سال گذشته تعداد مردان بالای 40 سال که با هورمون تستوسترون تحت درمان قرارگرفته اند سه برابر شده است. با افزایش تعداد این بیماران این شبهه پیش می آید که آیا درمان با تسنوسترون مژثراست یا خیر. بخصوص برای مردانی که بیماری قلبی دارند.

دردو تحقیق انجام شده که یکی درپائیز گذشته و دیگری در ماه ژانویه انجام شده پیشنهاد توقف تستوسترون درمانی داده شده است. بخصوص در افرادی که بیماری قلبی و یا بیماریهای حاد دیگری دارند.

اما یک تحقیق دیگر که در ماه مه ارائه شده بیانگراین نکته است که تستوسترون برای قلب بی ضرراست و حتی برای سلامت قلب مفید هم هست. اما تحقیق دیگری که توسط انجمن ملی سلامت برروی 25 هزار مرد انجام شده هیچگونه افزایشی در تعداد حملات قلبی دررابطه با تستوسترون پیدا نکرده است.

هرچه سن مردها بالاترمی رود ذخیره تستوسترون دربدن پایین می آید که منجر به کم شدن تمایلات جنسی درفرد می شود و همچنین کم شدن شور و نشاط و کم شدن اعتماد بنفس و انگیزه که درروابط این مردان با افراد اثر گذاراست.

حائز اهمیت است که به این نکته اقرارکنیم ک شبهاتی که درباره مزایا و خطرات درمان با تستوسترون وجود دارد و مربوط به سن افراد است رو به کاهش می باشد. باسین می گوید: مردان پیربه علت کمبود هورمون تستوسترون تحت این درمان قرارمی گیرند.

برای انجام تستوسترون درمانی با دکترخود مشورت کنید.

با انجام یک آزمایش خون برای اندازه گیری میزان تستوسترون و بررسی های بالینی توسط پزشک مشخص می ود که آیا دچارکمبود تسوسترون هستید یا خیر. اگربه این نتیجه رسیدید که تستوسترون درانی کنید حتما بطور مرتب آزمایش خون انجام دهید تا ببینید که آیا نتیجه ای داشته است یا خیر

از خودتان بخوبی مراقبت کنید.

به گفته باسین تمرینات ورزشی و خوردن غذای سالم به بالا نگه داشتن میزان تستوسترون کمک می کند. بطور مثال میزان تستوسترون درمردان بسیارچاق با پایین آوردن وزن بالا می رود.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران