درحالی که گروه درمانی می تواند درفراگیری مهارت های مورد نیازافراد برای غلبه برمشکلات سلامت روانی و یا درمان اعتیاد کمک کند، پس علت ترس افراد ازشرکت درگروه درمانی چیست؟

واقعیت امراین است که بسیاری ازافراد زمانی که می خواهند برای باراول درگروه درمانی شرکت کنند دچاراسترس و نگرانی می شوند اما شما نباید اجازه دهید که این نگرانی درمان شما را متوقف کند. هنگامی که به شرکت کردن درگروه عادت کردید، متوجه می شوید که گروه درمانی حمایتگرانه و مفید است.

علت ترس ما ازگروه درمانی چیست؟

بسیاری ازمردم بطورکلی ازاین نوع درمان می ترسند و از حرف زدن در مقابل یک گروه ازمردم واهمه دارند. بسیاری ازما نگران این هستیم که درقابل دیگران حرف احمقانه ای بزنیم و یا ازخود یک کودن بسازیم . ما ازاشتراک گذاری افکاردرونی خود با دیگران به دلیل ترس ازقضاوت آنها وحشت داریم.

چگونه برترس خود ازگروه درمانی غلبه کنیم؟

اگراولین بارکه درجلسات گروه درمانی شرکت کردید احساس ترس دارید وعصبی  هستید، این کاملا طبیعی است. همه ما ازناشناخته ها می ترسیم و هیچکس دوست ندارد به احساسش آسیبی برسد. چند مورد ازعواملی که به کاهش نگرانی شما کمک می کنند، عبارتند از:

  • اولین چیزی که باید به یاد داشته باشید این است که هرکسی به دلیلی دراین گروه است و دربسیاری ازموارد افراد ممکن است تجربه های مشابهی داشته باشند و می توانند بفهمند که شما درحال حاضرچه احساسی دارید. این برای شما مفید است چون متوجه می شوید که شما تنها کسی نیستید که چنین مشکلی دارد و می توانید به جنگ مشکلات بروید.
  • لازم نیست هرچه درذهن دارید به زبان بیاورید و اسرارخود را با گروه درمیان بگذارید. هیچکس شما را مجبوربه حرف زدن نمی کند شما انتخاب می کنید که کدام افکارتان را با گروه به اشتراک بگذارید. اما با گذشت زمان بسیاری ازافراد راحت تر درمورد احساسات خود صحبت می کنند.
  • مطمئن شوید که جلسات گروه محرمانه است و حرف شما از اتاق بیرون نخواهد رفت.
  • رهبران گروه برای کمک به شما و شروع گفتگوو کم کردن اضطراب آموزش دیده اند. آنها به شما کمک می کنند تا خود را بهتربشناسید و گروه را مورد تشویق و حمایت قرارمی دهند.

صحبت کردن درگروه می تواند ناراحت کننده باشد اما نه بطورکامل. شما نگران بازگو کردن تجربیات شخصی خود هستید. بسیاری ازافراد دریافته اند که با اعتماد و مشارکت درگروه ازنگرانیهای خود کم کرده اند.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران